Vi får inte skrika varg för ofta

Skövdemoderaten Patrik Veithoefer skriver i SLA:
Förra veckan var jag inbjuden till en föreläsning i Skövde Stadshus. Titeln på föreläsningen var ”Räddningen”. En föreläsning som handlade om hur illa det ser ut med klimatet och hur ”enkelt” vi kan lösa klimatkrisen. Föreläsningen leddes av Johan Ehrenberg, grundare av tidningen ETC.
Det pratades om elbilar, solceller, klimatsmarta hus och biokol till jordbruk. Så långt, så bra. Saker som jag är mycket intresserad av. Senare i programmet skulle en debatt enligt inbjudan äga rum, mellan inbjudna politiker från Skövde. Efter ett par sena avbokningar så återstod dock bara två, en från Vänsterpartiet och en från Centerpartiet.
Den första grafen som visades var över Skövdes ”nettoförmögenhet”. Senare visas en graf över hur mycket pengar vi satsar på infrastruktur per invånare och tillsammans med den hur mycket som vi lägger på vård och omsorg per invånare. Här trodde jag (något naivt) att en riklig debatt skulle äga rum, men tji fick jag. Det hela syftade mest till att visa hur dåligt Skövde var. Det fanns inget egentligt intresse av att lyssna på spörsmål från politiker kring dessa grafer, utan föreläsningen skulle fortgå helt enkelt.
Rummet, som hade en majoritet från Vänsterpartiet gav vidare bifall till hur hemskt detta var att lägga så mycket pengar på vägar och cykelbanor men så lite på vård och omsorg?
Här får vi inte glömma av hur lätt det är att falla för det säljande, men i sammanhanget något populistiska trick att visa en siffra för att sedan ställa det i paritet till en helt annan siffra när de två i sak inte har någon korrelation alls. Det enda dessa två grafer säger är ”hur många kronor lägger vi på att bygga vägar och cykelbanor?” samt ”hur många kronor vi lägger på den vård och omsorg kommunen står för?”. De säger absolut ingenting om kvalitet eller prioritet.
Men, istället får vi nu bilden av att Skövde är en ultrarik stad, som slösar alla skattemedel på infrastruktur och som gör de på bekostnad av vård och omsorg, samtidigt som vi inte bryr oss alls om miljö här.
Skövdebostäder sätter upp solceller på sina tak, kör elbilar och har en elbilspool på Aspö. Vi som bor i Skövde sorterar våra sopor, separerar matavfall och cyklar mycket på alla våra fina cykelvägar.
Som Hans Rosling så bra skrev, vi får inte skrika varg för ofta för då slutar människor till slut att lyssna. Jag tror på Skövdes invånares fria och goda vilja tillsammans med näringslivet och välgrundade politiska beslut för att lösa kommande problem. Inte på olika grafer vars enda syfte är att göra människor emotionella, för emotionella människor tar inte rationella beslut.