Välkommet NATO-besked

“Så har Socialdemokraterna till sist tillkännagivit sin helomvändning i synen på ett svenskt medlemskap i NATO. Decennier av konsekvent nej blev till sist ett ja. Vi välkomnar att det nu finns en tydlig majoritet för att föra vårt land i trygg hamn. Ett svenskt medlemskap i NATO ger Sverige, det fria Europa och våra internationella partner ökad säkerhet och bättre skydd mot aggressiva diktaturer. Nu och framgent”.

I en artikel kommenterar riksdagskandidaterna Anders G Johansson (M), Skövde, och Gustaf Göthberg (M), Göteborg, S-beskedet om NATO.

LÄNK:

Välkommet NATO-besked – Moderaterna i Västra Götaland 15 maj 20221