Utfall av medlemmarnas provval till KF listan i valet 2018

Moderaternas provval färdigräknat

Moderaterna i Skövde har som en del i sin nomineringsprocess genomfört ett rådgivande medlemsprovval till kommunfullmäktige. 31 moderater har ställt upp som kandidater i valet och 29 procent av medlemmarna har röstat. Erfarenhetsmässigt är det ett normalt valdeltagande.

– Jag tolkar resultatet som att medlemmarna har uttryckt stöd för partiets nuvarande lokala ledning, konstaterar nomineringskommitténs ordförande Tord Gustafsson. I toppen återfinns gruppledaren Anders G Johansson och kommunalrådet Katarina Jonsson. Därefter följer flera av dem som idag har ledande uppdrag i kommunen.

Medlemmarna har röstat genom att välja ut och rangordna fem av kandidaterna. Anders G Johansson har sammanlagt får flest poäng, men det är Katarina Jonsson som har samlat det flesta första- och andraplatserna i medlemmarnas röster.

– Provvalet är inte någon utgångspunkt för valsedelskomposition. Det är rådgivande och utgör ett av flera underlag som nomineringskommittén har att beakta när den ska ställa samman sitt förslag till kommunvalsedel, förklarar Tord Gustafsson.

Det är Moderaternas medlemmar som vid årsmötet den 21 februari beslutar om kommunvalsedelns slutliga utformning.

 

I tabellen nedan framgår utfallet av medlemmarnas provval. Klicka på tabellen så ser du den i större format

Tappade uppkopplingen