Veteranerna - en angelägenhet för alla

Veteranerna är en angelägenhet för alla. Fler behöver engageras för att Sverige ska kunna ge ett samlat och kompetent stöd till de veteraner som är i behov av det. Det är vi som nation skyldiga dem som tar riskerna, gör uppoffringarna och fullgör vår säkerhetspolitik på fältet. Det skriver veteranerna och moderaterna Anders G Johansson, Skövde, och Tommy Schalén, Skara.

Läs mer

Theres Sahlström talade på Veterandagen

Den 29 maj var det mors dag men också Veterandagen. Som representant för Skövde kommun höll Theres Sahlström (M) talet vid Skövde kommuns och Veteranföreningens ceremoni i Garpaparken.

Läs mer