Valsedlar till riksdag och region klara

Lördagen den 20 november samlades valda ombud för Moderaternas olika partiföreningar i länet i Göteborg för att fastställa de olika valkretsarnas valsedlar till Sveriges riksdag och regionfullmäktige. Stämman var odramatisk. Inga förslag till ändringar framfördes och därmed behövde inte heller några omröstningar hållas.

På valsedeln för riksdagsvalet återfinns två Skövdemoderater: Anders G Johansson (plats 3) och Michael Nimstad (plats 21). Idag är det två moderata riksdagsledamöter som representerar Skaraborg. Ingen av dem är från Skövde.

I valet till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen finns det hela 12 kandidater från Skövde att rösta på: Theres Sahlström (plats 4), Simon Wallin (plats 12), Anders Karlsson (plats 22), Helene Lundqvist (plats 25), Martin Odenö (plats 26), Joakim Dahlström (plats 31), Clary Starck (plats 35), Bernt Mårtensson (plats 38), Claes Beckman (plats 43), Christopher Hjertman (plats 45), Marie Guhrén (plats 46) och Michael Nimstad (plats 49).

Idag är det fem Skaraborgsmoderater som är ledamöter i regionfullmäktige. Lika många är ersättare och ingår i fullmäktigegruppen. Theres Sahlström är idag ersättare men ingen av de sittande ledamöterna kommer från Skövde.

Moderaterna i Skövde kommer att fastställa sin valsedel till kommunfullmäktige vid sitt årsmöte tidigt under 2022.