Kvinnoförtryck är ett stort samhällsproblem

I dagens SLA svarar Thers Sahlström och Anna-Lena Holberg, båda (M), UN women:

Vi är glada över att UN Women Sveriges lokalförening Skaraborg uppmärksammar mäns våld mot kvinnor. Det är samhällsproblem som griper över partipolitiska gränser och en fråga som är långt större än bara en valfråga. Mäns våld mot kvinnor är den mest extrema formen av kvinnoförtryck och ett stort samhällsproblem. Ju fler vi är som arbetar tillsammans mot detta våld desto bättre.

Våld mot kvinnor begås i alla samhällsklasser och av alla typer av män, men våld mot kvinnor och barn har också en viktig koppling till värderingar och kultur. Hundratusentals unga bedöms leva under någon form av hedersförtryck.

För att komma tillrätta med detta avskyvärda våld behövs en mängd olika åtgärder. Här krävs både ett stärkt förebyggande arbete, som förhindrar att våldet överhuvudtaget inträffar, och här krävs skärpta straff. Moderaterna vill se ett mycket tydligare fokus på brottsofferperspektivet. Moderaterna kommer aldrig acceptera ett samhälle som inte står upp för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer eller hedersförtryck. Därför har vi föreslagit att:

  • ny sekretesslagstiftning som underlättar samarbetet mellan myndigheter tas fram
  • obligatorisk häktning för grov kvinnofridskränkning införs
  • fler män som utsätter kvinnor för våld ska bära fotboja
  • gärningsmannen ska flytta- inte brottsoffret
  • samverkan mellan kommuner och kvinnojourer stärks
  • socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor stärks
  • oskuldskontroller förbjuds
  • personer som begår brott i ”hederns namn” och saknar svenskt medborgarskap ska som huvudregel utvisas

Våldet mot kvinnor måste tas på allra största allvar och vi behöver arbeta tillsammans på bred front för att förebygga, motverka och förhindra dessa brott.

Theres Sahlström (M)
Kommunalrådskandidat Skövde

Anna-Lena Holberg (M)
Ordförande Moderatkvinnorna Västra Götaland

LÄNKAR:

Ett samhällsproblem som är större än bara en valfråga – SLA 2022-09-01
Gör våld mot kvinnor till en valfråga – SLA 16 augusti 2022