Skövde prisas som anhörigkommun

I helgen var Vård- och omsorgsnämndens ordförande Theres Sahlström (M) med och tog emot utmärkelsen Årets anhörigkommun 2021 som organisationen Anhörigas Riksförbund har tilldelat Skövde kommun. Anhörigas Riksförbund är en politiskt och religiöst obunden intresseorganisation som verkar för att de som är anhöriga till människor med sjukdom, funktionsnedsättning eller ålderdom ska ha goda förutsättningar att hjälpa sina närstående i vardagen och samtidigt ha möjlighet att leva ett gott liv.

För att kunna utses till Årets Anhörigkommun ska kommunen ha en verksamhet, eller gjort en speciell insats, som på ett tydligt sätt gynnar anhöriga. Det ska även finnas en tydlig funktion eller tjänst för stöd till anhöriga, till exempel en anhörigkonsulent eller motsvarande. Resurserna till anhörigstödet får inte heller ha minskats under de senaste två åren. Stödet ska omfatta anhöriga till såväl äldre som yngre närstående.

Riksförbundets motivering lyder:

Skövde kommun har ett stöd som gör väsentliga insatser för de anhöriga. Verksamheten gynnar på ett tydligt sätt både unga och vuxna anhöriga i kommunen, oavsett sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder hos den närstående. Det finns ett klart anhörigperspektiv, tydliga mål för verksamheten och tillgänglig information för kommunens invånare på webbplats och i broschyrer. De verksamheter som erbjuds – exempelvis enskilda samtal, olika grupper för anhöriga, både barn och vuxna, och föreläsningar – ger anhöriga möjlighet till individuellt och flexibelt stöd”.

– Det är alltid roligt när vår verksamhet uppfattas som bra och uppmärksammas. När den bedömningen kommer från Anhörigas Riksförbund och de vår verksamhet är till för svämmar hjärtat över av glädje och stolthet, säger Theres Sahlström.

LÄNK:

Skövde bli årets anhörigkommun 2021 – Anhörigas Riksförbund