Ge polisen förutsättningar att försvara Sverige

Idag skriver riksdagskandidaten Anders G Johansson (M) i Skaraborgs Allehanda:

183 skadade poliser. Ytterligare 135 tillbud. Det är Polismyndighetens dystra bokslut för de oerhörda händelser som skakade Sverige under påskhelgen. Bakom varje siffra finns en människa som stått i linjen för att till det yttersta försvara våra svenska, grundlagsfästa värden. Var och en av dem förtjänar vår tacksamhet och beundran.

Samtidigt måste vi inse och medge att våra poliser inte hade de förutsättningar som de behövde och måste ha. Polisen tvangs ge vika för det ursinniga övervåldet, retirera och lämna brinnande polisfordon efter sig. Det är i det närmaste ett mirakel att ingen polis tvangs plikta med sitt liv i de kaotiska strider som utspelades i ett antal svenska förorter.

Den ständigt koranbrännande dansk-svensken Paludan är en provokatör. Man kan tycka mycket om det han ägnar sig åt och själv tycker jag att det är förkastligt. Men till syvende och sist är det varken olagligt att vara provocerande eller att bränna skrifter i Sverige. Det ska inte vara det heller. Vår grundlagsskyddade åsikts- och yttrandefrihet måste vi slå vakt om, även när den används för att vädra åsikter som är motbjudande, upprörande och provocerande.

Det är beklämmande och oacceptabelt att våldsamma kriminella tillåts trycka tillbaka polisen och regera hela stadsdelar. För detta mycket allvarliga tillkortakommande bär regeringen och främst justitieministern ett mycket tungt ansvar. Regeringen måste nu tillse att polisen ges lagstöd, resurser och utrustning för att upprätthålla numerär, taktisk och teknisk överlägsenhet gentemot det svenska samhällets hatiska och stenkastande fiender. Polisen måste också få möjlighet att vid exceptionella, samhällshotande situationer begära stöd från Försvarsmakten för att säkerställa att våldsmonopolet, lag och ordning kan upprätthållas.

Straffen behöver skärpas för den som anstiftar eller deltar i attacker mot polis. Den som brukar grovt våld mot en polis begår också ett övergrepp mot Sverige och mot den svenska staten. Det behöver utredas om sådan brottslighet är skäl för att återkalla medborgarskap i enlighet med Europakonventionen. Det kräver i så fall en grundlagsändring.

Men respekten för poliser behöver också stärkas i grunden. Brottet missfirmelse mot tjänsteman behöver återföras i Brottsbalken, eftersom kränkningar och förolämpningar ska inte betraktas som någon olycklig men ofrånkomlig del av polisens viktiga yrke. Den som förolämpar eller begår våld mot en polis begår övergrepp mot Sverige. Det ska vara förbjudet och straffbart.

 

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat,
Skövde

LÄNK:

Ge polisen förutsättningar att förvara Sverige – SLA 04 maj 2022