Större möjligheter inom räckhåll

Nu pågår en industriell revolution och Skövde har mycket goda förutsättningar att bli en vinnare. Men då måste vi agera resolut och göra det som krävs. Annars kommer Skövde inte vara en möjlig etableringsort. I lokaltidningarna skriver Katarina Jonsson (M) varför flygplatsområdet föreslås ställas om.

Läs mer

Rationellt beslut om flygplatsen

Kommunens politiska ledning har värderat sin markanvändning utifrån ett strategiskt perspektiv och har funnit att området, som nu rymmer den glest trafikerade flygplatsen, kommer att rendera större nytta som industriområde. Nya företagsetableringar kan tillföra över tusen arbetstillfällen vilka långsiktigt tryggar tillväxt och utveckling i Skövde och för oss som bor här. Det skriver Katarina Jonsson i en replik på Säkerhetsrådet, som är tankesmedjan Frivärlds debattsida.

Läs mer

Tappade uppkopplingen