Sverige behöver kärnkraft

Med återinförd kärnkraft skulle elpriserna för hushåll och företag i södra Sverige sänkas med 30-45 procent. Kärnkraften är en förutsättning för konkurrenskraft och tillväxt i Sverige, för att minska vår klimatpåverkan samt för att vi ska kunna frigöra oss från en farlig beroendeställning till den ryska diktaturen. Det skriver riksdagskandidaten Anders G Johansson (M), Skövde, i Skaraborgs Allehanda.

Läs mer

Skolan ska rusta eleverna för framtiden

Vårt viktigaste och främsta uppdrag som politiker är att erbjuda bra skola och omsorg till våra medborgare. För att lyckas med det måste det skapas resurser att fördela till välfärden. Ser vi till de senaste fyra åren har 59,7 miljoner kronor satsats för att stärka förutsättningarna i främst grundskolan avseende undervisningskvalitet, barn och ungas psykiska hälsa och en likvärdig skola. Theres Sahlström (M) och gruppledarna för de andra partierna i Allians för Skövde skriver i SLA.

Läs mer

Katarina Jonsson välkomnar ny ägare till Billingehus

Idag står det klart att hotellet Billingehus får ny ägare. Det är Lotus Hotel Group som tar över hotellanläggningen på berget. Bolaget driver sedan tidigare Arken Hotel och Hôtel Eggers i Göteborg samt Varbergs stadshotell. Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde, välkomnar affären.

– Det här är mycket positivt för Skövde och Billingen. Lotus Hotel Group är en stabil ägare som arbetat mycket framgångsrikt med destinationsutveckling. Det är vad vi behöver för att ytterligare utveckla Billingens friluftsområde som attraktiv helhet.

Det var 2017 som majoriteten i kommunfullmäktige beslutade sig för att gå vidare med Billingeprojektet. Billingen ska utvecklas till ett starkt besöksmål för friluftsliv och upplevelser. Projektet utgick från ett avtal mellan kommunen och Billingehus förre ägare First Hotel. Kommunen förband sig att göra investeringar i friluftsanläggningen, medan hotellet skulle rusta upp sina rum, bygga till flera samt uppföra en kongressanläggning.

Skövde kommun har därefter bland annat byggt ut spåranläggningen på berget, byggt om den gamla Blå hallen till ett Billingecenter med plats för bland annat restaurang, sportbutiker och omklädningsrum. Nyligen spelades den första bandymatchen under det tak som också finansierats inom kommunens projektbudget.

– Enligt avtalet mellan kommunen och hotellet skulle de båda parterna göra åtgärder parallellt. Tyvärr fullföljde inte hotellet sin del. Sedan kom pandemin emellan och hotellet gick i konkurs. Men avtalet gäller ännu. Jag har stort förtroende för den nya ägaren och tillit till att hotellet nu kommer att växla upp till att vara den moderna och välkomnande anläggning som Billingeområdet behöver, säger Katarina Jonsson.

Trots att Billingehus ännu inte har genomgått någon upprustning har Billingeprojektet varit framgångsrikt och lockar Skövdebor och besökare till att bedriva friluftsliv på berget. Vintern 2023 står Skövde värd för SM-veckan, som väntas locka många besökare till staden.

– När vi bestämde oss för att satsa på Billingen var det delvis för att stärka Skövdes attraktion som bostads- och etableringsort. Men också för att ge gynnsamma förutsättningar för tillväxt och nya jobb inom den snabbt växande besöksindustrin. Billingen är ett berg av upplevelser. Det ska vi bygga vidare på. Lotus Hotel Group kommer att vara en mycket välkommen partner i denna spännande och för Skövde viktiga utvecklingsresa, avslutar Katarina Jonsson.

 

Större möjligheter inom räckhåll

Nu pågår en industriell revolution och Skövde har mycket goda förutsättningar att bli en vinnare. Men då måste vi agera resolut och göra det som krävs. Annars kommer Skövde inte vara en möjlig etableringsort. I lokaltidningarna skriver Katarina Jonsson (M) varför flygplatsområdet föreslås ställas om.

Läs mer

Rationellt beslut om flygplatsen

Kommunens politiska ledning har värderat sin markanvändning utifrån ett strategiskt perspektiv och har funnit att området, som nu rymmer den glest trafikerade flygplatsen, kommer att rendera större nytta som industriområde. Nya företagsetableringar kan tillföra över tusen arbetstillfällen vilka långsiktigt tryggar tillväxt och utveckling i Skövde och för oss som bor här. Det skriver Katarina Jonsson i en replik på Säkerhetsrådet, som är tankesmedjan Frivärlds debattsida.

Läs mer