En ny regering. För landsbygdens skull.

Idag skriver tre företrädare för Moderaterna i Skövde i Skaraborgs Allehanda:

Det har blivit dyrt att vara svensk. Efter åtta år med socialdemokratisk regering har vårt land EU:s lägsta tillväxt och den åttonde högsta arbetslösheten. Sedan 2014 har regeringen höjt hela 46 skatter. För en barnfamilj med två barn har årskostnaden i genomsnitt ökat med ca 28 000 kr.

Trots att vi ännu har sommar når elpriserna aldrig tidigare skådade nivåer. Oljekraftverket i Karlshamn har redan varit i full drift. Det ger en förvarning om vad som väntar när det blir vinter och kvicksilvret sjunker. Situationen är så allvarlig att Svenska Kraftnät förbereder för planerade strömavbrott för att hantera den förväntade effektbristen.

Regeringen skyller de rekordhöga drivmedelspriserna på Putin, men den främsta orsaken är inhemska, politiska beslut om den så kallade reduktionsplikten. S-regeringen har infört högre krav än vad övriga EU har gjort. Konsekvensen är bland annat ökade kostnader för ett redan ansträngt jordbruk. Den svenska maten blir dyrare, jordbrukets konkurrenskraft sämre och landets självförsörjningsgrad riskerar att sjunka ytterligare. I Skaraborg, där många är beroende av bilen för att få vardagen att fungera, har det för många blivit orimligt dyrt att ta sig till jobbet.

Strandskyddet utgör ett effektivt hinder för att bygga i natursköna lägen där människor vill bo och bromsar därmed utveckling och tillväxt på landsbygden. Centerpartiets förslag till reformering av reglerna hade inte ändrat på den saken. Det hade förvisso gjort det lättare att bygga där ingen vill bo, men ännu svårare att bygga där det faktiskt finns efterfrågan.

Landsbygden behöver bättre villkor och mer frihet. Moderaterna vill slopa det generella strandskyddet och överlåta till kommunerna att peka ut vattendrag där strandskydd ska gälla. Vi har drivit igenom en sänkning av drivmedelspriset med fem kr/l och vill gå vidare med att anpassa reduktionsplikten till EU:s miniminivå. Vi vill stryka regeringens samhällsonyttiga höghastighetsjärnväg och frigöra resurser till underhåll av våra vägar och järnvägar. Genom att återföra kärnkraften som bas i det svenska energisystemet vill vi kapa både de fossila utsläppen och elräkningarna.

På vår sida i politiken står fyra partier som har enats sakpolitiska lösningar på många av Sveriges problem. Mot oss står fyra rödgröna partier som tycker olika om det mesta. De söker makten men saknar en gemensam uppfattning om vad de ska använda den till. Vill du se reformer som sänker kostnaderna och förbättrar situationen för landsbygden ska du låna din röst till Moderaterna. Rösta fram en ny regering som vet vad den vill och ser till att få saker gjorda.

Moderaterna i Skövde:
Anders G Johansson
Theres Sahlström
Lennart Bogren

LÄNK:

Moderaterna – för landsbygdens skull – SLA 2022-09-01