Stoppa bidragsfusket

Idag skriver Skövdemoderaternas riksdagskandidat Anders G Johansson  i Skövde Nyheter, Falköpingstidningen och Skaraborgs Läns Tidning:

Kostnaden för bidragsfusk i Sverige uppskattas vara ca 20 miljarder kr per år. Det motsvarar årslönekostnaden för 40 000 poliser. Denna brottslighet undergräver inte bara vår gemensamma välfärd. Den bidrar också till att göda den organiserade brottsligheten och försörja det växande skuggsamhället.

Sedan 2011 har de anmälda bidragsbrotten ökat med nära 200 procent. Det är toppen på isberget. Det är fler brott som begås än som anmäls. De svenska myndigheterna saknar idag lagstöd för att dela information emellan sig och kan därför inte göra effektiva kontroller av utbetalningarna. Som Skatteverkets generaldirektör träffsäkert uttryckte saken: ”Svenska myndigheter sitter på en guldgruva, men får bara borra i den med plaströr”.

Moderaterna vill trappa upp kampen mot bidragsbrotten. En viktig del är att ändra i sekretesslagstiftningen med utgångspunkten att myndigheter ska kunna dela relevant information med varandra för att kunna förhindra och beivra brottslighet.

Vi föreslår att en särskild bidragsbrottsenhet inrättas vid Försäkringskassan där experterna på det komplexa socialförsäkringssystemet finns. Med väl utförda utredningar bör antalet fällande domar öka. Myndigheten ska också få rätt att göra oannonserade hembesök liksom att vägra utbetalning då det finns skälig grund för misstanke om brott.

Genom att skriva sig på fel adress kan personer tillskansa sig bidrag och förmåner som de inte är berättigade till. Skatteverket bedömer att 200 000 människor i landet är skrivna på felaktiga adresser. Moderaterna menar att en nationell folkräkning behöver genomföras skyndsamt. Vidare tänker vi stävja det omfattande fusket med samordningsnummer som har en stark koppling till bidragsbrottsligheten. Huvudregeln ska vara att biometriska uppgifter ska kontrolleras före ett samordningsnummer utfärdas. Motsvarande regel gäller redan för utfärdande av pass.

Det saknas inte förslag om hur den omfattande förskingringen av skattemedel ska stoppas. Ändå har S-regeringen dessvärre varit anmärkningsvärt passiv. Inga åtgärder har vidtagits för att byta ut myndigheternas klena plaströr mot mer verkningsfulla verktyg, förutom att i början av valåret tillsätta en utredning om saken. Det duger inte. Sverige behöver en ny regering.

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat Skövde

LÄNK:

Stoppa bidragsfusket – Skövde Nyheter m fl 19 februari 2022