Skolan ska rusta eleverna för framtiden

Vårt viktigaste och främsta uppdrag som politiker är att erbjuda bra skola och omsorg till våra medborgare. För att lyckas med det måste det skapas resurser att fördela till välfärden. Ser vi till de senaste fyra åren har 59,7 miljoner kronor satsats för att stärka förutsättningarna i främst grundskolan avseende undervisningskvalitet, barn och ungas psykiska hälsa och en likvärdig skola. Theres Sahlström (M) och gruppledarna för de andra partierna i Allians för Skövde skriver i SLA.

Läs mer

Skriv om skollagen

"Det är uppenbart att skollagen behöver skrivas om. Skolorna och dess personal måste ges bättre förutsättningar och utökade befogenheter för att upprätthålla trygghet och säkerhet för sina elever och medarbetare. En ny, moderatledd regering måste se till att det blir gjort". Riksdagskandidaten Anders G Johansson skriver i SLA.

Läs mer

Theres Sahlström talade på Veterandagen

Den 29 maj var det mors dag men också Veterandagen. Som representant för Skövde kommun höll Theres Sahlström (M) talet vid Skövde kommuns och Veteranföreningens ceremoni i Garpaparken.

Läs mer

Theres Sahlström i öppenhjärtlig intervju

Skövde Nyheter publicerar en personlig intervju med Theres Sahlström, Moderaternas kommunalråd i Skövde. I den berättar Theres öppenhjärtigt om hur om bekämpade sin cancer, om sin bakgrund och väg till politiken samt hur hon ser på sitt politiska ledarskap.

Läs mer

Alliansens budget för ett växande Skövde

Idag presenterade Moderaterna och de övriga partierna i den styrande Alliansen sitt förslag till kommunbudget för 2023. Partierna är överens om att Skövde ska fortsätta att utvecklas, stärkas och växa.

Läs mer

Alliansen inför assistenter i omsorgen

Idag presenterade Moderaterna tillsammans med Alliansen satsningar på bland annat omsorgen i Skövde kommun. 25 nya enhetsassistenter ska avlasta sjuk- och undersköterskor och förbättra servicen till och omvårdnaden av vårdtagarna i kommunen.

Läs mer

Budgetsatsning på skolan

Skolan prioriteras i den budget som den styrande Alliansen (M, C, KD och L) kommer att presentera under den kommande veckan. Budgeten utökas för kommande år och redan för 2022 sker avsättningar för att finansiera inköp av läromedel.

Läs mer

Vänstern har en missvisande syn på företagande

Det finns bättre och sämre skolor hos både privata och offentligt drivna. Det fria skolvalet innebär att alla kan söka dit man vill, men precis som i alla val kan naturligtvis inte alla få som de vill. Det är inget skäl att hindra det fria valet. Michael Nimstad (M) replikerar om, friskolor och företagande.

Läs mer

Skövde prisas som anhörigkommun

I helgen var Vård- och omsorgsnämndens ordförande Theres Sahlström (M) med och tog emot utmärkelsen Årets anhörigkommun 2021 som organisationen Anhörigas Riksförbund har tilldelat Skövde kommun.

Läs mer

Lämnar man Alliansen ska man också lämna sina uppdrag

Vår gemensamma uppfattning är att man inte kan företräda Alliansen när man företräder ett annat parti. Om man lämnar Alliansen förväntar vi oss också att man lämnar samtliga uppdrag som man fått genom våra nomineringar till dessa poster. Det skriver de fyra borgerliga gruppledarna i Skövde i SLA med anledning av att två moderater blivit politiska vildar, startat eget parti men vägrar att lämna de uppdrag som de fått genom överenskommelser i Alliansen.

Läs mer

Tappade uppkopplingen