Skolan ska rusta eleverna för framtiden

Vårt viktigaste och främsta uppdrag som politiker är att erbjuda bra skola och omsorg till våra medborgare. För att lyckas med det måste det skapas resurser att fördela till välfärden. Ser vi till de senaste fyra åren har 59,7 miljoner kronor satsats för att stärka förutsättningarna i främst grundskolan avseende undervisningskvalitet, barn och ungas psykiska hälsa och en likvärdig skola. Theres Sahlström (M) och gruppledarna för de andra partierna i Allians för Skövde skriver i SLA.

Läs mer

Skriv om skollagen

"Det är uppenbart att skollagen behöver skrivas om. Skolorna och dess personal måste ges bättre förutsättningar och utökade befogenheter för att upprätthålla trygghet och säkerhet för sina elever och medarbetare. En ny, moderatledd regering måste se till att det blir gjort". Riksdagskandidaten Anders G Johansson skriver i SLA.

Läs mer

Budgetsatsning på skolan

Skolan prioriteras i den budget som den styrande Alliansen (M, C, KD och L) kommer att presentera under den kommande veckan. Budgeten utökas för kommande år och redan för 2022 sker avsättningar för att finansiera inköp av läromedel.

Läs mer

Vänstern har en missvisande syn på företagande

Det finns bättre och sämre skolor hos både privata och offentligt drivna. Det fria skolvalet innebär att alla kan söka dit man vill, men precis som i alla val kan naturligtvis inte alla få som de vill. Det är inget skäl att hindra det fria valet. Michael Nimstad (M) replikerar om, friskolor och företagande.

Läs mer

Extramedel till Skövdes skolor i Alliansens budget

I den budget som Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna lägger fram för Skövde kommun ligger en särskild satsning på skolan som framförallt ska användas att hantera dessa konsekvenser av pandemin. Sammanlagt föreslås ytterligare 34 miljoner kr att tillföras skolan under de kommande tre åren.

Läs mer