Vänstern har en missvisande syn på företagande

Det finns bättre och sämre skolor hos både privata och offentligt drivna. Det fria skolvalet innebär att alla kan söka dit man vill, men precis som i alla val kan naturligtvis inte alla få som de vill. Det är inget skäl att hindra det fria valet. Michael Nimstad (M) replikerar om, friskolor och företagande.

Läs mer

Extramedel till Skövdes skolor i Alliansens budget

I den budget som Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna lägger fram för Skövde kommun ligger en särskild satsning på skolan som framförallt ska användas att hantera dessa konsekvenser av pandemin. Sammanlagt föreslås ytterligare 34 miljoner kr att tillföras skolan under de kommande tre åren.

Läs mer

Tappade uppkopplingen