Försvaret behöver nya förmågor och större resurser

I valet har du möjlighet att påverka vem som ska styra Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Vi moderater har varit centrala för att få till mer pengar till försvaret och en svensk NATO-ansökan. En röst på Moderaterna ger oss ett starkt mandat att fortsätta det arbetet. Det skriver försvarsutskottets ordförande Pål Jonson (M), med riksdagskandidaterna Anders G Johansson (M) och Andreas Johanson (M) i Skövde Nyheter.

Läs mer

Satsa på infrastrukturen i Skaraborg

I juni presenterade s-regeringen den nationella infrastrukturplanen för åren framöver. Vänstersidans prestigeprojekt stavas nya stambanor för höghastighetståg mellan Sveriges storstäder. Problemet är att det är en investering som tränger ut angelägna satsningar på underhåll och utbyggnad av befintlig infrastruktur. Sådana investeringar som behövs för att stödja de etableringar som nu sker i Västsverige och Skaraborg. Theres Sahlström (M) skriver tillsammans med andra kommunföreträdare i Skaraborg.

Läs mer

Infrastrukturen i Skaraborg är hotad

S-regeringens prioritering av den mycket kostsamma höghastighetsbanan på andra sidan Vättern tränger bryskt undan nödvändigt underhåll och utveckling av den befintliga infrastrukturen i landet. Sverige behöver en regering som hushållar med skattemedlen samt vårdar och utvecklar landets vägar och järnvägar. Riksdagskandidaten Anders G Johansson (M) samt kommunalråden Katarina Jonsson (M), Adam Johansson (M) och Bengt Sjöberg (M) skriver i SLA.

Läs mer

Valsedlar till riksdag och region klara

Lördagen den 20 november fastställdes Moderaternas i Skaraborg valsedlar till valen till Sveriges riksdag respektive regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Två Skövdemoderater kandiderar till riksdagen och tolv till regionfullmäktige.

Läs mer