Infrastrukturen i Skaraborg är hotad

S-regeringens prioritering av den mycket kostsamma höghastighetsbanan på andra sidan Vättern tränger bryskt undan nödvändigt underhåll och utveckling av den befintliga infrastrukturen i landet. Sverige behöver en regering som hushållar med skattemedlen samt vårdar och utvecklar landets vägar och järnvägar. Riksdagskandidaten Anders G Johansson (M) samt kommunalråden Katarina Jonsson (M), Adam Johansson (M) och Bengt Sjöberg (M) skriver i SLA.

Läs mer

Valsedlar till riksdag och region klara

Lördagen den 20 november fastställdes Moderaternas i Skaraborg valsedlar till valen till Sveriges riksdag respektive regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Två Skövdemoderater kandiderar till riksdagen och tolv till regionfullmäktige.

Läs mer

Tappade uppkopplingen