Moderaterna i lokal-TV

Moderaterna har medverkat i två av Öppna kanalens, som är Skövdes lokala TV-station, produktioner. Programmen går att streama från Öppna kanalens hemsida.

I kanalens valdebatt mellan partierna deltog Theres Sahlström som företrädare för Moderaterna.

I ett annat program redogör Theres Sahlström, Martin Odenö och Anders G Johansson för Skövdemoderaternas politiska program, ambitioner och prioriteringar.

LÄNKAR:

Valdebatt 2022 – Öppna kanalen 2022
Val 2022, frågor Moderaterna – Öppna kanalen 2022