Ställ upp för Moderaterna

Nu arbetar vi för fullt med att forma vår valsedel för valet till kommunfullmäktige 2022. Delar du Moderaternas värderingar och uppfattningar? Är du redo att ta ansvar och vara med i laget som styr Skövde under de kommande valet? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse för att kandidera för Moderaterna.

Vad förväntas av en kandidat?

För att bli upptagen på Moderaternas valsedel behöver du vara medlem i partiet. Du behöver även underteckna vår kandidatförsäkran i vilken du sammanfattningsvis bekräftar att du delar Moderaternas värderingar, din ambition att som förtroendevald visa gott omdöme samt är beredd att delta i de sammanhang som förväntas och behövs för att kunna fullgöra uppdraget samt i Moderaternas aktiviteter och möten med väljarna.

Dessutom behöver du genomgå en webbaserad kandidatutbildning. Utbildningen syftar till att förbereda dig för både valrörelse och förtroendeuppdrag och går ganska fort att genomföra.

Anmälan av kandidatur, undertecknande av kandidatförsäkran samt genomgång av utbildning sker på vårt intranät. Nyckeln för tillträde är ett medlemskap i Moderaterna.

Vill du bli medlem? Klicka här!
Besök intranätet (du måste vara medlem för att kunna logga in)!

Hur går nomineringsprocessen till?

Moderaternas partiförening har valt en nomineringskommitté som består av betrodda partimedlemmar med ansvar för att sätta ihop ett förslag till valsedel. Kommittén bildar sig en uppfattning om de olika kandidaterna och eftersträvar att komponera ett allsidigt sammansatt och representativt förslag till valsedel. Slutligen är det partiföreningens årsmöte som bestämmer hur valsedeln ska se ut. Vid årsmötet har partiföreningens samtliga medlemmar rösträtt. Mötet ska hållas senast den 15 mars 2022.

Vad gör man som kandidat?

Som kandidat för Moderaterna förväntas du bidra till att vinna väljarnas förtroende för Moderaterna och för dig själv som kandidat. Du deltar efter förmåga och tid i de olika aktiviteter som partiföreningen genomför i valrörelsen. Tillsammans ska vi vinna valet och vi ska ha kul på vägen!

Vad händer efter valet?

Efter valet räknas rösterna och det står efter några dygn klart hur många röster de olika partierna har fått och hur många stolar de därmed har att bemanna i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer senare under hösten sina representanter i kommunens olika nämnder och bolagsstyrelser. Ju fler röster som partiet har fått, desto fler uppdrag blir det att bemanna. Arbetet med att utse partiernas företrädare i nämnder och styrelser leds av fullmäktigegruppens valberedning. Det är slutligen den folkvalda fullmäktigegruppen som utser Moderaternas övriga företrädare.

Vad innebär det att vara förtroendevald?

Förtroendeuppdraget varierar beroende på i vilken nämnd eller styrelse du verkar och om du är ordförande, ledamot eller ersättare. Ju tyngre uppdrag du desto mer arbete förväntas du göra och desto mer tid går åt. Som ledamot i fullmäktige åtgår i genomsnitt två kvällar i månaden för  partiets gruppmöte och för fullmäktiges sammanträde. Är du ledamot eller ersättare i en nämnd ska du räkna med att i genomsnitt en halvdag till en dag i månaden ägnas åt sammanträde.

Däremellan förväntas du vara tillgänglig för invånare som har frågor eller synpunkter. Du behöver bilda dig en uppfattning om aktuella frågor och ta till dig den information som krävs för detta. Ofta behöver du samråda med andra politiker.

Vi eftersträvar att stödja nya förtroendevalda och bistå med introduktion och handledning. Du är inte ensam. Vi är ett lag!

Hur förbereds man för att vara kandidat?

För dig som är intresserad och/eller nyfiken på att kandidera för Moderaterna i Skövde kommer vi att genomföra ett antal utbildnings- och informationstillfällen under hösten:

20 september – Att vara förtroendevald

18 oktober – Moderaternas politik och idéprogram

15 november – Kommunal organisation och juridik

06 december – Kampanj och opinionsbildning

Tiden är kl 18.00-20.00. Platsen är Medborgarskolan, Södra Trängallén 2 A.

Vad tjänar man som förtroendevald?

När du tjänstgör som ledamot eller ersättare i en nämnd eller styrelse utgår arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Den tid som åtgår för partiinterna möten och aktiviteter är ideellt arbete och ersätts ej ekonomiskt. Skövde kommuns nuvarande arvodesbestämmelser hittar du här.

Jag är nyfiken men vill veta mer. Hur går jag vidare?

Ordföranden i vår nomineringskommitté, Håkan Djurberg Johansson, svarar gärna på dina frågor och hjälper dig att lotsa dig mot en kandidatur för Moderaterna. Mejla honom som en första kontakt: hakan.djurberg@home.se!