Valsedlar till riksdag och region klara

Lördagen den 20 november fastställdes Moderaternas i Skaraborg valsedlar till valen till Sveriges riksdag respektive regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Två Skövdemoderater kandiderar till riksdagen och tolv till regionfullmäktige.

Läs mer

Att leda Skövde är ett lagspel

Från den moderata fullmäktigegruppen och föreningsstyrelsen vill vi tydligt deklarera att Katarina Jonsson har vårt fulla stöd att leda det arbetet framåt och att tillse att vi gemensamt med andra partier formar en bra framtid för Skövde och Skaraborg. Det skriver en mängd Skövdemoderater i dagens SLA.

Läs mer

Ställ upp för Moderaterna

Delar du Moderaternas värderingar och uppfattningar? Är du redo att ta ansvar och vara med i laget som styr Skövde under de kommande valet? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse för att kandidera för Moderaterna.

Läs mer

Framgångar för Skövdemoderaterna på stämma

När Moderaterna i Västra Götalands län nyligen höll förbundsstämma hade de 200 ombuden hela 92 motioner att ta ställning till. Fem av dessa hade författats av moderater från Skövde och dessa togs väl emot av ombuden.

Läs mer

Mönsterbrytande åtgärder krävs för att knäcka kriminaliteten

Vänsterpolitikens valhänta daltande har definitivt och bevisligen nått vägs ände. Gängkriminaliteten måste tvingas tillbaka och rekryteringen till dessa destruktiva gäng måste strypas. Det måste bli mycket jobbigare att vara kriminell och det måste bli avsevärt mindre lockande att bli det. Det kräver beslutsamhet och genomförande av ett antal mönsterbrytande reformer. Anders G Johansson (M) skriver i SLA.

Läs mer

Alliansen presenterade budget för Skövde

Skövde kan fortsätta med att kombinera satsningar på välfärden med att förbättra en redan stark ekonomi. Det bäddar väldigt gott för att kunna möta framtidens utmaningar. De borgerliga partierna tar ansvar för kommande generationer genom att klara stora investeringar utan att öka låneskulden mer än marginellt, om ens något alls. Idag presenterade M, C, KD och L sitt förslag till budget för Skövde kommun 2022-2024.

Läs mer

Extramedel till Skövdes skolor i Alliansens budget

I den budget som Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna lägger fram för Skövde kommun ligger en särskild satsning på skolan som framförallt ska användas att hantera dessa konsekvenser av pandemin. Sammanlagt föreslås ytterligare 34 miljoner kr att tillföras skolan under de kommande tre åren.

Läs mer

Ökat skydd för ofödda barn

Idag uppmärksammar SLA Anna Bergmans (M) förslag om att ge ofödda barn ett skydd mot sina mammors drogmissbruk. Detta genom att ändra lagen så att det blir möjligt att vid behov tvångsvårda missbrukande, blivande mödrar så att irreparabla fosterskador kan undvikas.

Läs mer

Skövde är en superkommun

Skövde kommun är återigen en kommun som av tidningen Dagens Samhälle rankas som en av tre superkommuner i segmentet småstads- och landsbygdskommuner. Detta för fjärde året i rad.

Läs mer