Sverige behöver kärnkraft

Med återinförd kärnkraft skulle elpriserna för hushåll och företag i södra Sverige sänkas med 30-45 procent. Kärnkraften är en förutsättning för konkurrenskraft och tillväxt i Sverige, för att minska vår klimatpåverkan samt för att vi ska kunna frigöra oss från en farlig beroendeställning till den ryska diktaturen. Det skriver riksdagskandidaten Anders G Johansson (M), Skövde, i Skaraborgs Allehanda.

Läs mer

Vi får inte skrika varg för ofta

Miljö- och klimatproblemen behöver lösas i samverkan och utifrån välgrundade och rationella, politiska beslut. Ofullständiga analyser och onyanserade budskap ger inte grund för sådana. Om man ständigt ropar varg slutar människor att lyssna, menar Skövdemoderaten Patrik Veithoefer.

Läs mer

Skolan ska rusta eleverna för framtiden

Vårt viktigaste och främsta uppdrag som politiker är att erbjuda bra skola och omsorg till våra medborgare. För att lyckas med det måste det skapas resurser att fördela till välfärden. Ser vi till de senaste fyra åren har 59,7 miljoner kronor satsats för att stärka förutsättningarna i främst grundskolan avseende undervisningskvalitet, barn och ungas psykiska hälsa och en likvärdig skola. Theres Sahlström (M) och gruppledarna för de andra partierna i Allians för Skövde skriver i SLA.

Läs mer

Skriv om skollagen

"Det är uppenbart att skollagen behöver skrivas om. Skolorna och dess personal måste ges bättre förutsättningar och utökade befogenheter för att upprätthålla trygghet och säkerhet för sina elever och medarbetare. En ny, moderatledd regering måste se till att det blir gjort". Riksdagskandidaten Anders G Johansson skriver i SLA.

Läs mer

Veteranerna - en angelägenhet för alla

Veteranerna är en angelägenhet för alla. Fler behöver engageras för att Sverige ska kunna ge ett samlat och kompetent stöd till de veteraner som är i behov av det. Det är vi som nation skyldiga dem som tar riskerna, gör uppoffringarna och fullgör vår säkerhetspolitik på fältet. Det skriver veteranerna och moderaterna Anders G Johansson, Skövde, och Tommy Schalén, Skara.

Läs mer

Theres Sahlström talade på Veterandagen

Den 29 maj var det mors dag men också Veterandagen. Som representant för Skövde kommun höll Theres Sahlström (M) talet vid Skövde kommuns och Veteranföreningens ceremoni i Garpaparken.

Läs mer

Theres Sahlström i öppenhjärtlig intervju

Skövde Nyheter publicerar en personlig intervju med Theres Sahlström, Moderaternas kommunalråd i Skövde. I den berättar Theres öppenhjärtigt om hur om bekämpade sin cancer, om sin bakgrund och väg till politiken samt hur hon ser på sitt politiska ledarskap.

Läs mer

Alliansens budget för ett växande Skövde

Idag presenterade Moderaterna och de övriga partierna i den styrande Alliansen sitt förslag till kommunbudget för 2023. Partierna är överens om att Skövde ska fortsätta att utvecklas, stärkas och växa.

Läs mer

Alliansen inför assistenter i omsorgen

Idag presenterade Moderaterna tillsammans med Alliansen satsningar på bland annat omsorgen i Skövde kommun. 25 nya enhetsassistenter ska avlasta sjuk- och undersköterskor och förbättra servicen till och omvårdnaden av vårdtagarna i kommunen.

Läs mer

Budgetsatsning på skolan

Skolan prioriteras i den budget som den styrande Alliansen (M, C, KD och L) kommer att presentera under den kommande veckan. Budgeten utökas för kommande år och redan för 2022 sker avsättningar för att finansiera inköp av läromedel.

Läs mer

Tappade uppkopplingen