Äganderätten ger naturvärden

"Reservatsbildning ska förutsätta markägarens samtycke och vila på civilrättsligt avtal mellan markägaren och staten. Vi kommer att fortsätta att rösta nej till fortsatta försök att inrätta nya, kommunala naturreservat i Skövde. Vi slår vakt om äganderätten och vi värnar de sköna naturvärden som denna medför" Det skriver fyra Skövdemoderater i tidningen SLA.

Läs mer

Förslag: Värna det ofödda barnet

Idag finns det inte stöd i lagen för att omhänderta drogmissbrukande, blivande mödrar i syfte att skydda det ofödda barnets liv och hälsa. Moderaterna i Skövde vill ändra på det.

Läs mer

Vår film om Skövde

Moderaterna i Skövde brinner för och älskar Skövde - staden, kommunen och alla orterna. Vårt driv är att det som redan är bra kan och måste bli bättre. Detta är vår korta film där vi beskriver detta lite närmare. 

Läs mer

Tappade uppkopplingen