Hyresgäster erbjuds äga sin bostad

I veckan meddelade AB Skövdebostäders styrelseordförande Bernt Mårtensson (M) att bolaget nu kommer att erbjuda hyresgästerna i två områden möjligheten att köpa och äga sitt boende. Detta kommer i så fall att ske genom ombildning av fastigheterna från hyres- till bostadsrätter.

Läs mer

Försvarsutskottets ordförande besökte Skövde

- Det är nödvändiga och betydande satsningar som görs på försvaret under de kommande åren. Från Moderaternas sida anser vi att den ekonomiska tillväxten måste fortsätta även efter 2025. Vi anser att det är nödvändigt att gå mot ett försvarsanslag som motsvarar två procent av BNP. Den budget som riksdagen nyligen fattade beslut om går i den riktningen, sa Pål Jonsson (M) vid sitt besök i Skövde.

Läs mer

Sveriges regering ska bevaka svenska intressen

Sveriges regering ska bevaka svenska intressen. Inte sälja ut den svenska modellen. Sverige behöver en regering som vet vad den ska använda EU-samarbetet till och inte. Den som vill slå vakt om svenska intressen och värna Sverige från obefogad inblandning av EU ska låna sin röst till Moderaterna i valet 2022. Riksdagskandidaten Anders G Johansson skriver i SLA.

Läs mer

Valsedlar till riksdag och region klara

Lördagen den 20 november fastställdes Moderaternas i Skaraborg valsedlar till valen till Sveriges riksdag respektive regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Två Skövdemoderater kandiderar till riksdagen och tolv till regionfullmäktige.

Läs mer

Att leda Skövde är ett lagspel

Från den moderata fullmäktigegruppen och föreningsstyrelsen vill vi tydligt deklarera att Katarina Jonsson har vårt fulla stöd att leda det arbetet framåt och att tillse att vi gemensamt med andra partier formar en bra framtid för Skövde och Skaraborg. Det skriver en mängd Skövdemoderater i dagens SLA.

Läs mer

Ställ upp för Moderaterna

Delar du Moderaternas värderingar och uppfattningar? Är du redo att ta ansvar och vara med i laget som styr Skövde under de kommande valet? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse för att kandidera för Moderaterna.

Läs mer

Framgångar för Skövdemoderaterna på stämma

När Moderaterna i Västra Götalands län nyligen höll förbundsstämma hade de 200 ombuden hela 92 motioner att ta ställning till. Fem av dessa hade författats av moderater från Skövde och dessa togs väl emot av ombuden.

Läs mer

Mönsterbrytande åtgärder krävs för att knäcka kriminaliteten

Vänsterpolitikens valhänta daltande har definitivt och bevisligen nått vägs ände. Gängkriminaliteten måste tvingas tillbaka och rekryteringen till dessa destruktiva gäng måste strypas. Det måste bli mycket jobbigare att vara kriminell och det måste bli avsevärt mindre lockande att bli det. Det kräver beslutsamhet och genomförande av ett antal mönsterbrytande reformer. Anders G Johansson (M) skriver i SLA.

Läs mer

Alliansen presenterade budget för Skövde

Skövde kan fortsätta med att kombinera satsningar på välfärden med att förbättra en redan stark ekonomi. Det bäddar väldigt gott för att kunna möta framtidens utmaningar. De borgerliga partierna tar ansvar för kommande generationer genom att klara stora investeringar utan att öka låneskulden mer än marginellt, om ens något alls. Idag presenterade M, C, KD och L sitt förslag till budget för Skövde kommun 2022-2024.

Läs mer

  • 1
  • 2
  • (1 - 10 av 19)
Tappade uppkopplingen