Vi får inte skrika varg för ofta

Miljö- och klimatproblemen behöver lösas i samverkan och utifrån välgrundade och rationella, politiska beslut. Ofullständiga analyser och onyanserade budskap ger inte grund för sådana. Om man ständigt ropar varg slutar människor att lyssna, menar Skövdemoderaten Patrik Veithoefer.

Läs mer

Jorden brukas bäst av sin ägare

"Myndigheters vanvård av marken medför att de naturvärden som de säger sig vilja bevara istället går förlorade. Dessa värden har tidigare åstadkommits och upprätthållits av jord- och skogsbrukare, utan att det har kostat svenska skattebetalare en krona. Trots det fortsätter reservatsbildningen i en rasande takt." Fyra Skövdemoderater svarar Vänsterpartiet i tidningen SLA.

Läs mer

Äganderätten ger naturvärden

"Reservatsbildning ska förutsätta markägarens samtycke och vila på civilrättsligt avtal mellan markägaren och staten. Vi kommer att fortsätta att rösta nej till fortsatta försök att inrätta nya, kommunala naturreservat i Skövde. Vi slår vakt om äganderätten och vi värnar de sköna naturvärden som denna medför" Det skriver fyra Skövdemoderater i tidningen SLA.

Läs mer