Lev upp till livsmedelsstrategin

Idag skriver Skövdemoderaternas riksdagskandidat Anders G Johansson med kommunalråden Gabriela Bosnjakovic, Vara, Ylva Pettersson, Skara, och Rasmus Möller, Lidköping:

 

Sverige är idag långt ifrån självförsörjande på mat. Hälften av det som vi stoppar i oss från tallriken är importerade livsmedel. Det har nu gått fem år sedan riksdagen antog en livsmedelsstrategi som bland annat uttryckte en ambition om att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Dessvärre har inte strategin fullföljts med de reformer som är nödvändiga för att stimulera jordbruket. Regeringens passivitet har medfört att de svenska jordbrukarnas situation nu är ytterst utsatt. Denna politiska vanskötsel riskerar, när det nu råder krig i Europa, att medföra dramatiskt ökade matpriser och i värsta fall livsmedelsbrist.

När regeringen väl reagerade för några veckor sedan var det med ett krispaket. Det var nödvändigt och vi moderater stod också bakom det. Men det svenska jordbrukets livskraft och produktionsförmåga måste hanteras med större långsiktighet, bättre medvetenhet och högre ambition än med tillfälliga nödåtgärder.

Jordbrukets kostnader behöver minskas. Därför behöver skatterna sänkas. Moderaterna har föreslagit en sänkning av dieselskatterna med 5 kr/l vid pump. Vidare behöver reduktionsplikten, som i grunden är en god tanke, anpassas till marknadens förutsättningar att producera biodrivmedlet HVO. Detta drivmedel tillverkas i hög grad av slaktavfall. En ökad köttdjursproduktion i landet skulle därför både stärka försörjningssäkerheten av livsmedel och minska importberoendet av drivmedel.

Svensk lagstiftning måste genomgå en omfattande översyn syftande till att minska regelkrångel för jordbrukarna. Det är absurt att jordbruket, vars existens är grunden för vår överlevnad, i Miljöbalken klassas som miljöfarlig verksamhet. Orimliga, nationella krav och hinder för odling måste tas bort. De generella biotopskydden behöver ses över och i högre grad vägas mot intresset av livsmedelsproduktion.

Vi moderater har ambitionen att minska jordbruksföretagens administrativa kostnader med 30 procent. En moderatledd regering kommer att tillsätta en regelförenklingskommission som får detta viktiga arbete gjort.

Jordbrukets betydelse för vår befolknings välmående och vårt lands säkerhet kan inte nog understrykas. Den svenska matproduktionen behöver förstärkas och utvecklas. Jordbruket måste få de långsiktiga och goda förutsättningar som detta kräver. Livsmedelsstrategin ska inte vara en hyllvärmare. Den ska förverkligas. Därför behöver Sverige en ny, moderatledd regering.

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat, Skövde

Gabriela Bosnjakovic (M),
kommunstyrelsens ordförande, Vara

Ylva Pettersson (M),
kommunstyrelsens ordförande, Skara

Ramsus Möller (M),
oppositionsråd, Lidköping

LÄNK:

Lev upp till livsmedelsstrategin – Skövde Nyheter 19 mars 2022Lev upp till livsmedelsstrategin – Skövde Nyheter 19 mars 2022