Ulf Kristersson: "Regelkrånglet ska minska"

Idag rullade en stor, blå buss in på Lennart Bogrens gård utanför Timmersdala. Ombord på bussen var Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som ägnade dagen åt att turnera genom Skaraborg på väg mot kvällens Vårgårda möte.

Lennart Bogren är lantbrukare, kommungruppsordförande  i LRF och dessutom moderat fritidspolitiker. Han hade ett tydligt budskap till den besökande partiledaren: “Det behövs inte fler krångliga regler. Det som behövs är justa spelregler. Bönderna vill inget hellre än att producera mat”.

Om detta var Ulf och Lennart helt överens. Moderaterna vill förenkla reglerna som omgärdar och tynger jordbruket på såväl nationell nivå som på EU-nivå. Ofta är det så att Sverige överimplementerar europeisk lagstiftning och gör svenska lag mer tilltagen, omfattande och krånglig. Det innebär i sig en konkurrensnackdel.

På kort sikt behöver kostnaderna för de svenska bönderna också minska för att jordbruket ska kunna upprätthålla konkurrenskraft och uppnå rimlig lönsamhet. Kostnaderna för drivmedel har på kort tid utvecklats till en riktigt tung börda för det svenska jordbruket. Moderaterna föreslår att reduktionsplikten ska sänkas till EU:s lägstanivå.

– Det är nödvändigt, menade Ulf Kristersson. Om reduktionsplikten inte åtgärdas kommer literpriserna strax vara uppe i 30 kr/litern. Det är horribla nivåer som ofrånkomligen kommer att slå ut svenska jordbruksföretag.