Sverige behöver kärnkraft

Med återinförd kärnkraft skulle elpriserna för hushåll och företag i södra Sverige sänkas med 30-45 procent. Kärnkraften är en förutsättning för konkurrenskraft och tillväxt i Sverige, för att minska vår klimatpåverkan samt för att vi ska kunna frigöra oss från en farlig beroendeställning till den ryska diktaturen. Det skriver riksdagskandidaten Anders G Johansson (M), Skövde, i Skaraborgs Allehanda.

Läs mer

Vi får inte skrika varg för ofta

Miljö- och klimatproblemen behöver lösas i samverkan och utifrån välgrundade och rationella, politiska beslut. Ofullständiga analyser och onyanserade budskap ger inte grund för sådana. Om man ständigt ropar varg slutar människor att lyssna, menar Skövdemoderaten Patrik Veithoefer.

Läs mer