Skövde ska vara tryggt

Hela Sverige är hårt drabbat av gängkriminalitet och brottslighet. Hittills i år har 45 människor skjutits till döds i vårt land. Det är lika många som under hela 2021. Skövde är en jämförelsevis trygg stad. Men även här finns mer att göra för att förbättra tryggheten. Moderaterna föreslår att tillståndsplikten för regioner och kommuner som vill montera trygghetskameror slopas.

Idag kan brottsbekämpande myndigheter som Polisen och bland annat aktörer inom kollektivtrafiken utan tillstånd kamerabevaka allmän plats. Moderaterna vill nu också att kommuner ska få sätta upp kameror där de bedömer att det behövs för att öka trygghet och säkerhet, utan att besöka ansöka om tillstånd.

– För fem år sedan tog Moderaterna initiativ till att kamerabevaka de mest brottsutsatta platserna i Skövde. Kommunen har sedan dess gjort noggranna förberedelser och planer för att bevaka Hertig Johans torg, Sandtorget, St Sigfrids gata, Rådhusgatan och Hertig Johans gata.  Det har hittills fallit på att kommunen inte beviljats tillstånd. Med den moderatledd regering kommer kamerorna äntligen kunna monteras, säger Anders G Johansson (M), som väckte förslaget och som nu kandiderar till riksdagen.

– Invånarna ska känna sig trygga att vistas överallt i kommunen. Bevakningskameror är en åtgärd som tillsammans med andra kan bidra till det, menar Moderaternas kommunalrådskandidat Theres Sahlström (M).

Kommuner får oftast avslag på sina ansökningar om att montera trygghetskameror. Som lagen nu ser ut nu måste kommuner, som vill förbättra bevakningen av allmänna platser, konstatera en allvarlig problematik som inte kunnat avhjälpas med andra insatser. Det innebär krasst att kommunen först måste misslyckas med andra åtgärder innan kamerabevakning kan bli aktuell. Risken är att ett område först måste bli riktigt otryggt innan verkningsfulla verktyg kan sättas in. Det försvårar kommunens brottsförebyggande arbete.

Moderaterna vill också inrätta en trygghetscentral i Västra Götalands kollektivtrafik. Genom realtidsbevakning av Västtrafiks hållplatser och fordon ska operatörer snabbt kunna underrätta polis, räddningstjänst och/eller ordningsvakter om pågående brott.

– Vi vill prioritera de linjer, tider och platser som är mest utsatta och där behovet av trygghetshöjande insatser är som störst. Modellen används redan i Stockholm och vi ser att den även skulle göra nytta här i Västra Götaland, säger Lars Holmin (M), regionråd och gruppledare för Moderaterna i Västra Götalandsregionen.

LÄNK:

M vill sopa tillståndsplikt för trygghetskameror –  SLA 25 augusti 2022 (låst artikel)