Lev upp till livsmedelsstrategin

Sverige behöver leva upp till den livsmedelsstrategi som riksdagen slagit fast men som regeringen har nonchalerat. Sveriges jordbrukare behöver långsiktiga och goda villkor för att producera den mat som vi behöver. Kriget i Europa skärper behovet ytterligare. Riksdagskandidaten Anders G Johansson skriver med fyra skaraborgska kommunalråd.

Läs mer

Jorden brukas bäst av sin ägare

"Myndigheters vanvård av marken medför att de naturvärden som de säger sig vilja bevara istället går förlorade. Dessa värden har tidigare åstadkommits och upprätthållits av jord- och skogsbrukare, utan att det har kostat svenska skattebetalare en krona. Trots det fortsätter reservatsbildningen i en rasande takt." Fyra Skövdemoderater svarar Vänsterpartiet i tidningen SLA.

Läs mer

Tappade uppkopplingen