En ny regering. För landsbygdens skull.

Landsbygden behöver bättre villkor och mer frihet. Vill du se reformer som sänker kostnaderna och förbättrar situationen för landsbygden ska du låna din röst till Moderaterna. Rösta fram en ny regering som vet vad den vill och ser till att få saker gjorda. Det skriver Skövdemoderaterna Anders G Johansson, Theres Sahlström och Lennart Bogren i SLA.

Läs mer

Lev upp till livsmedelsstrategin

Sverige behöver leva upp till den livsmedelsstrategi som riksdagen slagit fast men som regeringen har nonchalerat. Sveriges jordbrukare behöver långsiktiga och goda villkor för att producera den mat som vi behöver. Kriget i Europa skärper behovet ytterligare. Riksdagskandidaten Anders G Johansson skriver med fyra skaraborgska kommunalråd.

Läs mer

Jorden brukas bäst av sin ägare

"Myndigheters vanvård av marken medför att de naturvärden som de säger sig vilja bevara istället går förlorade. Dessa värden har tidigare åstadkommits och upprätthållits av jord- och skogsbrukare, utan att det har kostat svenska skattebetalare en krona. Trots det fortsätter reservatsbildningen i en rasande takt." Fyra Skövdemoderater svarar Vänsterpartiet i tidningen SLA.

Läs mer