Satsa på infrastrukturen i Skaraborg

I juni presenterade s-regeringen den nationella infrastrukturplanen för åren framöver. Vänstersidans prestigeprojekt stavas nya stambanor för höghastighetståg mellan Sveriges storstäder. Problemet är att det är en investering som tränger ut angelägna satsningar på underhåll och utbyggnad av befintlig infrastruktur. Sådana investeringar som behövs för att stödja de etableringar som nu sker i Västsverige och Skaraborg. Theres Sahlström (M) skriver tillsammans med andra kommunföreträdare i Skaraborg.

Läs mer

Infrastrukturen i Skaraborg är hotad

S-regeringens prioritering av den mycket kostsamma höghastighetsbanan på andra sidan Vättern tränger bryskt undan nödvändigt underhåll och utveckling av den befintliga infrastrukturen i landet. Sverige behöver en regering som hushållar med skattemedlen samt vårdar och utvecklar landets vägar och järnvägar. Riksdagskandidaten Anders G Johansson (M) samt kommunalråden Katarina Jonsson (M), Adam Johansson (M) och Bengt Sjöberg (M) skriver i SLA.

Läs mer