Viktiga kvalitetshöjningar

Skövde kommun har höjt kvalitén på ett antal viktiga områden. Det visar mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) som nyligen presenterades.

En markant framgång är att väntetiden för att få plats på äldreboende har halverats sedan den förra mätningen 2020. Orsaken beror på att kommunen låtit bygga ut och till Äldrecentrum Ekedal intill Boulognerskogen.

– Det känns bra att vi nu kan erbjuda plats på äldreboende betydligt snabbare än tidigare. Det känns särskilt viktigt nu i pandemitider att vi klarar av att erbjuda de som behöver boende ganska omgående, säger Theres Sahlström (M) som är ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Skövde kommun.

Nämndsordföranden kan också konstatera att antalet medarbetare i hemtjänsten som besöker en äldre person minskar för tredje året i rad. Dock ligger antalet fortfarande på en tämligen hög nivå varför det fortfarande är ett förbättringsområde för kommunen.

– Det är givetvis viktigt och värdefull att vi ser förbättringar inom personalkontinuiteten i hemtjänsten. Men vi är inte är helt nöjda ännu. Vi ska bli bättre, slår Theres fast.

KKiK är ett nationellt projekt som omfattar cirka 160 kommuner och som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kommunerna mäter resultat inom tre områden (barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö). Utvärderingen sker utifrån 40 nyckeltal och ger kommunerna möjlighet att jämföra sig med andra för att förbättra sin verksamhet.

LÄNK:

Skövdes kvalitet i korthet 2021

Theres Sahlström