Kvinnoförtryck är ett stort samhällsproblem

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som griper över partipolitiska gränser och en fråga som är långt större än bara en valfråga. Mäns våld mot kvinnor är den mest extrema formen av kvinnoförtryck och ett stort samhällsproblem. Ju fler vi är som arbetar tillsammans mot detta våld desto bättre. Det skriver moderaterna Theres Sahlström och Anna-Lena Holberg.

Läs mer

Angrip de riktiga problemen, S-kvinnor!

När S-kvinnorna väljer att ägna möda åt påhittade konflikter lämnar de samtidigt verkliga samhällsproblem orörda. Ett sådant är det hedersförtryck som tvingar många svenska flickor och kvinnor att leva under ett obegripligt och oacceptabelt förtryck. Det skriver riksdagskandidaten Anders G Johansson (M) och regionrådet Linn Brandström (M) i en replik till Annika Strandhäll och S-kvinnorna.

Läs mer