Angrip de riktiga problemen, S-kvinnor!

Skövde Nyheter, Skaraborgs Läns Tidning, Falköpings Tidning och VästgötaBladet publicerar idag riksdagskandidaten Anders G Johanssons och regionrådet Linn Brandströms replik till Annika Strandhäll m fl S-kvinnor.

Tre socialdemokrater, med S-kvinnornas ordförande Annika Strandhäll i spetsen, gör i SkLT, SN, FT och VB (6/7) ansträngningar för att misstänkliggöra bland annat Moderaternas förhållningssätt till kvinnors rätt till abort. Det är bedrägligt och det är skamligt.

Att Högsta domstolen i USA har rivit upp den dom som från 1973 givit amerikanska kvinnor rätt till fri abort är förvisso upprörande. Men det är långsökt att applicera detta ställningstagande på vårt land. I Sveriges riksdag råder det en mycket djup och bred samsyn kring den svenska abortlagstiftningen.

Istället för att iscensätta konflikter som inte finns borde regeringspartiet Socialdemokraterna tillvarata denna samsyn och verka för att ytterligare förstärka skyddet av de svenska kvinnornas rätt till fri abort. Moderaterna och flera andra partier har ställt sig bakom att grundlagsskydda den.

När S-kvinnorna väljer att ägna möda åt påhittade konflikter lämnar de samtidigt verkliga samhällsproblem orörda. Ett sådant är det hedersförtryck som tvingar många svenska flickor och kvinnor att leva under ett obegripligt och oacceptabelt förtryck.

Moderaterna vill klargöra hedersförtryckets utbredning genom en nationell kartläggning på skolorna. Vi vill införa brottet olaga frihetsbegränsning för att förbjuda tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla det som av vissa kallas heder. Vi vill att Polisen ska ges rätt att utfärda tillträdesförbud för moralpoliser och därmed kunna tvinga bort dem från offentliga miljöer. Vi menar att utvisning undantagslöst ska prövas vid brott rörande hederskultur.

I denna fråga står Socialdemokraterna dessvärre tysta och handfallna. De är fullt sysselsatta med att slåss mot väderkvarnar. Sverige behöver en ny regering.

Anders G Johansson (M)
riksdagskandidat, Skövde

Linn Brandström (M)
regionråd, Töreboda

LÄNKAR:

Angrip de riktiga problemen, S-kvinnor! – SN, SkLT, FT och VB 13 juli 2022

Vi ska inte hamna där amerikanska kvinnor är – SN, SkLT, FT och VB 06 juli 2022