Första veterandagsceremonin i Garpaparken

Idag på Veterandagen den 29 maj hölls för första gången en ceremoni vid det nyinrättade veteranmonumentet i Garpaparken i Skövde. Ceremonin var av naturliga skäl nedtonad och avskalad. Det råder ju ännu pandemi och restriktioner.

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) talade till de församlade veteranerna och uttryckte sin och kommunens tacksamhet mot dem som gjort uppoffringar och tagit risker för att bidra till fred och säkerhet. Många av dessa har kommit från Skövde, som ju är en av de viktigare militärorterna i landet.

Därefter lade Katarina tillsammans med Bengt Alexandersson, chef för Skaraborgs regemente, tillsammans ned en krans vid monumentet.

– Jag hoppas att vi nästa år kan genomföra en mer omfattande ceremoni med ett större antal deltagare, sa Katarina Jonsson. Det är viktigt att alla de som har gjort, gör och ska göra en insats för Sverige känner ett helhjärtat stöd och uppskattning från sin hemstad.