Att leda Skövde är ett lagspel

Artikel publicerad i Skaraborgs Allehanda:

Vi både välkomnar och uppskattar en öppen och saklig diskussion om de många frågor som den lokala politiken har att ta ställning till och de vägval som kommunen har att göra. Vi anser att vår ledare Katarina Jonsson i hög grad är närvarande i det offentliga samtalet och för diskussioner om olika frågor i olika forum. Vi konstaterar att såväl personer som partier under en tid har gått till personangrepp mot Katarina, några öppet och andra anonymt. Gemensamt är att de hävdar att Katarina skulle begränsa insyn och förhindra delaktighet. Vi anser att denna kritik är felaktig och orättfärdig.

Katarina har, som första kvinna med uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i Skövde, lett kommunen framåt i en rad viktiga utvecklingsfrågor under lång tid. Det har hon gjort genom lagspel. Lagspel i Moderaterna, lagspel i Alliansen, lagspel med alla partier för Skövdes och Skaraborgs bästa. Hon både lyssnar och skapar delaktighet samtidigt som hon är tydlig med vad som krävs i de vägval som Skövde och Skaraborg stått och står inför.

Inom partiet har vi många starka viljor som drivs av att utveckla Skövde framåt. Det yttrar sig i flera diskussioner med högt i tak inom partiet i vår partigrupps möten, och vi upplever att alla som yttrar en åsikt blir lyssnad på. Vi uppskattar de olika viljor som finns, och som stärker partiets väg framåt. Det ska vara motiverande att vara aktiv hos oss.

Externt utsätts alla ledare och partier idag tyvärr ibland för smutskastning. Som strategi är det ovärdigt i vårt demokratiska samhälle och för det bär vi alla ett ansvar. Både de som aktivt undergräver, men också alla vi som inte tydligt och publikt har sagt ifrån. Sådant för inte utvecklingen framåt, vilket däremot konstruktiv kritik gör och sådan välkomnar vi.

I Skövde kommun arbetar vi med flera spännande och viktiga frågor som kommer att få stor betydelse för Skövde och Skaraborg. Från den moderata fullmäktigegruppen och föreningsstyrelsen vill vi tydligt deklarera att Katarina Jonsson har vårt fulla stöd att leda det arbetet framåt och att tillse att vi gemensamt med andra partier formar en bra framtid för Skövde och Skaraborg.

Moderaterna i Skövde

Theres Sahlström, gruppledare, ledamot KF

Martin Odenö, vice gruppledare, ledamot KF
Philip Segell, ledamot gruppstyrelsen, KF och ordförande partiföreningen
Bernt Mårtensson, ledamot gruppstyrelsen och KF
Anders G Johansson, ledamot KF
Marie Guhrén, ledamot KF
Claes Beckman, ledamot KF
Gunilla Knutsson Löfvenborg, ledamot KF
Rohland Peterson, ledamot KF
Michael Nimstad, ledamot KF
Lars-Ove Källman, ledamot KF
Clary Starck, ledamot KF
Anders Karlsson, vice ordf partiföreningen och ersättare i KF
Per Carlemalm, ledamot partiföreningen
Helene Lundqvist, ledamot partiföreningen
Ingrid Bäfman, ledamot partiföreningen
Sven Sundberg, ersättare KF
Fredrik Johansson
Laila Sundberg
Ann Granfors
Joakim Dahlström
Lennart Bogren
Indira Ruznic
Håkan Djurberg Johansson