Försvarsutskottets ordförande besökte Skövde

9-10 december besökte Försvarsutskottets ordförande Pål Jonson (M) Skövde. På torsdagen talade han för lokala partivänner och dagen därpå besökte han Skaraborgs regemente, P 4, tillsammans med riksdagsledamoten Ann-Sofie Alm (M) och riksdagskandidaten Anders G Johansson (M). Besökarna fick ett öppenhjärtligt samtal med regementsledningen och fick därefter besöka befäl och värnpliktiga vid Noraskog pjäskompani, som är embryot till det som så småningom ska växa till det återuppsatta Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn.

– Försvarsmakten är nu inne i en stark tillväxtfas. Syftet med besöket på P 4 var att få en djupare förståelse för hur det försvarsbeslut som riksdagen fattade för ett år sedan nu omsätts i praktiken. Man måste besöka personalen ute på förbanden för att få en känsla för det, menar Pål.

Att försvaret utvecklas och utvidgas är mycket angeläget. Det säkerhetspolitiska omvärldsläget har blivit allt sämre över tid. Just nu har vi ett mycket allvarligt läge då Ryssland flyttat militära resurser till Ukrainas omedelbara närhet.

– Situationen är mycket spänd. Sverige kommer ofelbart att påverkas om en kris eller konflikt uppstår i vårt närområde. Vi behöver ett starkare försvar som är krigsavhållande. Allt med målet att vi ska fortsätta kunna leva i fred, säger Pål Jonson.

– Det är nödvändiga och betydande satsningar som görs på försvaret under de kommande åren. Från Moderaternas sida anser vi att den ekonomiska tillväxten måste fortsätta även efter 2025. Vi anser att det är nödvändigt att gå mot ett försvarsanslag som motsvarar två procent av BNP. Den budget som riksdagen nyligen fattade beslut om går i den riktningen, menar Pål.

Anders G Johansson har under flera års tid argumenterat för en upprustning av försvaret. Han är nöjd med besöket och beskeden.

– I Skaraborg är försvarsfrågan givetvis särskilt angelägen. Här är det många som varje morgon klär på sig uniformen för att bidra till att göra vårt land säkrare. De satsningar och personalökningar som nu sker kommer naturligtvis att underlätta deras viktiga arbete. Även om det är svårt och utmanande att genomföra styrketillväxt är det en inspirerande uppgift. Det fick vi kvittens på vid vårt besök i garnisonen, avslutar Anders.