Skövde lyfter i viktig ranking

Skövde lyfter i Svenskt Näringslivs årliga rankning över näringslivsklimatet i landets kommuner. Skövde gör ett rejält skutt och landar på plats 50, efter att föregående år ha varit på plats 71. Bland de 29 kommuner som tillhör kategorin mindre stad mellan 15 000 och 40 000 invånare landar Skövde in på fjärdeplatsen.

En stor del av underlaget för rankingen utgörs av svar på enkätfrågor som har besvarats av företagare i kommunen. På samtliga områden ger företagarna bättre omdömen än från föregående år.

– Skövde har verkligen satsat på att vara en företagsvänlig kommun med ett gott näringsklimat. Ett uttryck för det är inte minst det målmedvetna och trägna arbete som nedlagts för att möjliggöra etableringar av nya industrier. Jag är glad att arbetet uppmärksammas och uppskattas av våra företagare, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Theres Sahlström (M) är Moderaternas gruppledare och Katarinas efterträdare som förstanamn för Moderaterna. Även hon är glad idag och lika beslutsam för framtiden:

– Det är ett bra resultat. Vi kommer inte att slå oss till ro med det, utan ständigt arbeta vidare med att förbättra för företagen. Skövde ska vara känd som en attraktiv och gynnsam plats att etablera och driva företag på, menar hon.

LÄNK:

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 2022

Förbättrat företagsklimat i Skövde

Företagen blir allt mer nöjda med hur Skövde kommun hanterar sin myndighetsutövning. Den nyligen publicerade mätningen Insikt visar att Skövde fortsätter sin positiva utveckling som företagarstad. - Det är naturligtvis väldigt viktigt och värdefullt. Det är ju företagen som är grunden för vår gemensamma välfärd, kommenterar Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde.

Läs mer