Förbättrat företagsklimat i Skövde

Företagarna har blivit mer nöjda med hur Skövde kommun sköter sin service och myndighetsutövning. Det visar kvalitetsmätningen Insikt som utförts på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) uppdrag. I undersökningen får företagare värdera kommunens service och effektivitet inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd samt desutom upphandling som tillkommit som mätområde.

Skövde kommun når värdet 77 i s k nöjdkundindex (NKI). Bland Sveriges kommuner varierar värdet mellan som lägst 56 och som högst 86. Genomsnittligt NKI är 74. Sedan 2012 har Skövde stadigt stärkt sitt NKI och gått från 64 till dagens 77.

– Bakom siffrorna döljer sig hårt och medvetet arbete från kommunen och dess medarbetare för att ständigt bli bättre på att bemöta företagarna och hantera de olika ärendena. Det är naturligtvis viktigt och värdefullt. Det är ju företagen som är grunden för vår gemensamma välfärd. De ska känna och veta att Skövde är en företagsvänlig kommun, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde. Det kommer vi fortsätta att arbeta hårt och medvetet för.

De största förändringarna i hur företagarna uppfattar kommunen märks på bygglovsidan. Där går Skövde från förra årets NKI om 56 till 77. En annan stor uppryckning märks på området markupplåtelse där kommunen rör sig från föregående års NKI om 64 till 77.

– Det är så klart väldigt viktigt och glädjande för en kommun som växer och ska fortsätta att bebyggas och utvecklas, kommenterar Katarina Jonsson. Jag är också nöjd med att upplevelsen av kommunens samlade bemötande uppfattas allt bättre av företagarna. Där ligger Skövde på en stark NKI på 83. Ett bra bemötande lägger grunden för en bra upplevelse.

LÄNK:

Öppna jämförelser – företagsklimat 2020 – SKR 22 april 2021