Alliansen inför assistenter i omsorgen

Moderaterna och den styrande Alliansen i Skövde kommun har presenterat ytterligare en del av sin budget för 2023. De borgerliga partierna anslår 10 miljoner kronor för anställning av 25 s k enhetsassistenter. Insatsen är ett sätt att möta svårigheterna att rekrytera utbildad personal till vården. Det är ett problem som Skövde delar med huvuddelen av landets regioner och kommuner.

Assistenten är en person som inte är medicinskt utbildad men som genom att utföra andra sysslor kan avlasta sjuk- och undersköterskorna. De senare ska därmed får en mer renodlad tjänstgöring och deras kompetens ska på så vis tillvaratas på ett bättre sätt.

— Det här menar vi höjer kvalitén för vårdtagare, dem som vi är till för, samtidigt som det skapar en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Bra arbetsförhållanden stärker attraktionen för att arbeta inom vård och omsorg då man får bättre förutsättningar för att göra sitt jobb, oavsett vilken yrkesroll man har, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Förstärkning av Skövdemodellen

De borgerliga partierna satsar ytterligare fem miljoner kronor på den s k Skövdemodellen. Denna syftar till att handleda långtidsarbetslösa från bidragsberoende till arbete och egenförsörjning. Vägen går via kompetensutveckling och/eller praktikplats som är anpassad efter den enskilde människans förutsättningar och förmågor. Modellen har varit mycket framgångsrik och Skövde har på så vis lyckats hålla kostnaderna för försörjningsstöd på en låg nivå.

– Att vara i arbete försörja sig själv och dela den gemenskap som en arbetsplats ofta utgör är så viktigt för en människa, menar Theres Sahlström (M), Moderaternas kommunalrådskandidat. Att hålla nere långtidsarbetslösheten är också en förutsättning för att vi ska klara att hålla uppe kvalitén i vår gemensamma välfärd i Sverige.

 

LÄNK:

Alliansen föreslår 25 nya tjänster inom vård och omsorg – Skövde kommun 23 maj 2022
25 tjänster i nytt yrke inom vård och omsorg – SLA 23 maj 2022 (låst artikel)