Satsa på infrastrukturen i Skaraborg

Det är oerhört glädjande att Volvo har valt att etablera sin nya batterifabrik i Mariestad. Det ligger hårt arbete från många inblandande bakom etableringen, som är positiv på så många sätt för hela Skaraborg och Västsverige.

Lokalt har vi visat att Skaraborg är attraktivt för stora industrietableringar. Men för att den här typen av etablering ska bli riktigt verkningsfull och framgångsrik på sikt krävs att den nationella nivån hänger på, med en regering som kan leverera.

Omställningen till elektrifierade transporter är avgörande för att vi ska klara klimatet. Och avgörande för elektrifieringen är att vi lyckas öka tillgången på fossilfri kraft. Tyvärr har vi en regering som lagt ned fungerande kärnkraft i förtid och ett regeringsunderlag till vänster i politiken som vill stänga ännu fler reaktorer.

Sverige måste ha en energiförsörjning som fungerar också när det är kallt och inte blåser. Vi moderater har samlat fyra partier som är överens om att bygga ut ny fossilfri och planerbar kärnkraft. Socialdemokraternas energipolitik förlita sig på en osäker omvärld och därmed fossil elproduktion. Då försvinner hela poängen med elektrifieringen. Och allt från hushållen till den energikrävande batterifabriken måste kunna lita på en stabil energiförsörjning.

Etableringen i Mariestad är beroende av underleverantörer, varor och inte minst medarbetare som behöver kunna ta sig till och leverera gods till fabriken. Då krävs rejäla satsningar på infrastrukturen.

I juni presenterade s-regeringen den nationella infrastrukturplanen för åren framöver. Vänstersidans prestigeprojekt stavas nya stambanor för höghastighetståg mellan Sveriges storstäder. Problemet är att det är en investering som tränger ut angelägna satsningar på underhåll och utbyggnad av befintlig infrastruktur. Regeringen flyttar i planen miljardbelopp från underhåll av väg och järnväg till höghastighetstågen.

Till skillnad från s-regeringen vill vi:
– Satsa på upprustning av Kinnekullebanan
– Göra hela E20 till 110-väg
– Bygga ut Västra stambanan med ytterligare ett dubbelspår till Alingsås för att trygga transporter till och från Skandinaviens största hamn i Göteborg
– Etablera en laddinfrastruktur för elbilar i världsklass

Invånarna och näringslivet i Skaraborg är beroende av att vi får ordning på Sverige. För det behövs lokala kommunala företrädare som prioriterar utveckling och tillväxt. Och det för det behövs en ny regering som har kraft att genomföra sina förslag i Sveriges riksdag.

Johan Abrahamsson
kommunstyrelsens ordförande (M), Mariestad

Theres Sahlström
kommunalrådskandidat (M), Skövde

Johan Liljegrahn
kommunalrådskandidat (M), Tidaholm

Linn Brandström
kommunalrådskandidat (M), Töreboda

Björn Thodenius
kommunstyrelsens vice ordförande (M), Gullspång

LÄNK:

Etableringen i Mariestad kräver nationella satsningar – Mariestadstidningen 08 augusti 2022