Budgetsatsning på skolan

Skolan prioriteras i den budget som den styrande Alliansen (M, C, KD och L) kommer att presentera under den kommande veckan. Partiernas gruppledare meddelade att Barn- och utbildningsnämnden tillförs ytterligare 28 miljoner kronor för 2023. Dessa pengar är utöver den uppräkning som årligen sker för att kompensera för pris- och löneökningar.

Resursförstärkningen ska bland annat användas för åtgärder som leder till förbättrad kunskapsinhämtning bättre psykisk hälsa för barn och unga i kommunen. Därutöver permanentas de 12 miljoner kronor som i tidigare budget tillfördes för att skolan skulle få bättre förutsättning att täppa till de kunskapsglapp som uppstod under pandemin och den distansundervisning som till tillämpades under den.

Alliansen väljer också att redan under 2022 tillföra 22,5 miljoner kronor för att kunna göra ett större inköp av läromedel och digitala verktyg. Insatsen syftar till att jämna ut olikheter mellan olika skolor i kommunen och för at alla elever ska få en skola med likvärdiga förutsättningar.

– Skövde har många skolor med mycket bra resultatutveckling, trygghet och studiero samt nöjda medarbetare men vi ser att flera skolor inte följer med i den positiva utvecklingen. Vi ska ha en likvärdig skola för alla elever i vår kommun varför vi nu investerar i och säkerställer en gemensam läromedelstillgång, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande. Detta gör vi genom att tillföra medel nu i år, men också genom att tillföra en ramhöjning för utveckling på lång sikt.

LÄNK:

Alliansen satsar på skolan – Skövde kommun 20 maj 2022

Katarina Jonsson (M), Kommunstyrelsens ordförande i Skövde