Rationellt beslut om flygplatsen

“Bevekelsegrunden för att avveckla flygplatsen handlar inte alls om att ”nappa på ett affärserbjudande och få in en engångssumma till kommunen”, som Peter Larsson, påstår. Kommunens politiska ledning har värderat sin markanvändning utifrån ett mer strategiskt perspektiv än så. Vi har funnit att området, som nu rymmer den glest trafikerade flygplatsen, kommer att rendera större nytta som industriområde. Nya företagsetableringar kan tillföra över tusen arbetstillfällen vilka långsiktigt tryggar tillväxt och utveckling i Skövde och för oss som bor här”.

Det skriver Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde, i en replik till Peter Larsson, VD för Svenska regionala flygplatser. Artiklarna publiceras på Säkerhetsrådet som är tankesmedjan Frivärlds debattsida.

LÄNKAR:

Replik: Rationellt beslut bakom nedläggning av flygplats – Säkerhetsrådet 31 augusti 2021
Nedläggningen av Skövde flygplats kan följas av fler – Säkerhetsrådet 23 augusti 2021