Bostadsproduktionen historiskt hög

Debattsvar till S, publicerad i Skaraborgs Allehanda.

Socialdemokraterna har dammat av förra valrörelsens förslag om att avskaffa Skövdebostäders begränsningar i ägarkoncentration. Detta i ett desperat försök att försöka få det att verka som att nybyggnationen i Skövde är låg.

Sanningen är en annan. Under 2016 var Skövde i förhållande till sin befolkning den nionde mest byggtäta kommunen i Sverige. Vi har inte sett en sådan takt i nybyggnationen i Skövde på över 40 år, vilket beror på ett mycket medvetet arbete från Alliansens sida om att få igång bostadsbyggandet på allvar.

Trots detta är Skövdebostäders ägarandel i kommunen 14 procent medan taket enligt ägardirektiven är 17 procent. Det innebär att det allmännyttiga bostadsbolaget kan bygga ytterligare 900 lägenheter utan att överskrida sin ägarandel – detta under
förutsättning att inte en enda privatägd bostad byggs under samma tid.

Socialdemokraterna slår därmed in en vidöppen dörr, men när denna motion når Kommunfullmäktige kommer inte Alliansen att stoppa den. I Alliansens planer för Skövdes framtid ingår under nästa mandatperiod framför allt en utveckling av ytterområdena så att tillväxttakten är jämn mellan dessa och centralorten, som varit i
fokus de senaste åren.

Därmed kommer bostäder i ytterområdena, liksom studentbostäder och trygghetsboenden, inte att räknas in i begränsningen av ägarkoncentration i de framtida direktiven till Skövdebostäder. Detta är tydligen en viktig symbolfråga för
Socialdemokraterna medan Alliansens inriktning är att låta hela Skövde växa och möta framtidens utmaningar utan att fastna i plaktatpolitik.

Skövdebostäders uppdrag är i Alliansens mening inte enbart att se till att det produceras nya bostäder. Uppdraget är också att hålla en sund konkurrens vid liv och att erbjuda ett brett utbud av bostadsformer som passar alla nuvarande och blivande Skövdebor, oavsett skede i livet och ekonomiska förutsättningar.

Att Skövdebostäder har detta bredare uppdrag innebär inte någon begränsning för byggtakten i staden. Tvärtom är det en förutsättning för att tillväxten ska fortsätta vara historiskt hög under många år framöver.

Bernt Mårtensson (M)

AB Skövdebostäders ordförande

M ska vara garanten för ett starkt försvar

Debattartikel publicerad i Skaraborgs Allehanda.

Sveriges försvarsbudget behöver i det närmaste fördubblas. Moderaterna har nu fattat de beslut som krävs för att driva detta vilket Moderaterna i Västra Götaland gått i spetsen för. Försvaret har aldrig varit och kommer aldrig att bli ett särintresse, människors rätt till frihet och självbestämmande i form av ett trovärdigt försvar kommer alltid att vara ett intresse för alla.

Under alltför lång tid tog alltför många regeringar alltför lättsamt på försvarsfrågorna. Efter förra valet inledde Moderaterna därför ett arbete med att dels uppdatera vår egen politik och dels på riktigt påverka utvecklingen i ny riktning.

Resultaten har varit ganska omedelbara och tillsammans med alliansvännerna har vi drivit en motsträvig och senfärdig regering framför oss i omgångar. Till och med Miljöpartiet har fått vika sig inför den reellt försämrade säkerhetspolitiska situation som utvecklat sig under längre tid. Ett säkerhetspolitiskt läge som fortsätter att förvärras.

Nyligen avfärdade exempelvis den ryske ambassadören till Sverige sitt lands bidrag till instabilitet genom skylla på att “konstlade hinder som emellanåt reses”. Invasionen av Georgien, kriget i Ukraina, de återkommande utfallen mot baltikum och kränkningarna mot svenskt territorialhav och luftrum är allt annat än konstlat. Desinformationen fortsätter därmed och den ryska auktoritära regimen består.

Nu har Moderaterna, på initiativ av oss i Västra Götaland, fullbordat resan till att bli garanten för ett starkt svenskt försvar. Precis det vi själva liksom våra väljare förväntar sig. På vår stämma beslutade nyligen 200 ombud och partistyrelsen att Sverige på några års sikt ska dubblera försvarsbudgeten till två procent av BNP. Till skillnad från andra partier kommer vi dessutom att använda en ansvarstagande ekonomisk politik för att finansiera detta viktiga.

Och mer ska till. Bland annat måste det tas fram åtgärder för att säkra samhällsviktiga funktioner så att de är tillgängliga även i kris och krig, även detta på initiativ av Västra Götaland. Vidare måste pliktpersonalen få skäliga ersättningar och staten stärka det psykologiska försvaret, för att nämna något.

Avslutningsvis är inget land nödvändigtvis ensamt. Sverige är en del av ett västerländskt och demokratiskt större samhälle, med vars länder och folk vi delar värderingar och samarbetar med. Vi menar att detta även borde omfatta försvaret. Ett inträde i Nato är därför av stor vikt och Sverige behöver påbörja alla de politiska, militära och juridiska förberedelser som krävs.

Moderaterna ska vara den ansvarstagande garanten för ett starkt svenskt försvar. Nu ser vi fram emot att möta väljarna.

För Moderaterna i Västra Götaland

Arne Lernhag (M)

Kommunstyrelsens ordförande, Öckerö

Anders G Johansson (M)

KF-gruppledare, Skövde

Peo Andersson (M)

KF-gruppledare, Tibro

Torbjörn Colling (M)

Kommunstyrelsens 1 vice ordf, Karlsborg

Catrin Hulmarker (M)

Kommunstyrelsens ordförande, Hjo

Tappade uppkopplingen