Sverige behöver inte fler och högre skatter

En ansvarsfull regering börjar inte med att höja skatten för att klara det primära åtagande som försvaret utgör. Den börjar med att prioritera bland sina utgifter. Den slår vanvettiga, politiska lyxprojekt ur hågen, ser till att vidta verkningsfulla åtgärder mot bidragsfusket och ser till att göra det lönsamt för människor att gå från bidragsberoende till arbete och självförsörjning.   Det menar riksdagskandidaten Anders G Johansson i en artikel i bl a Skövde Nyheter.

Läs mer

Skolan ska rusta eleverna för framtiden

Vårt viktigaste och främsta uppdrag som politiker är att erbjuda bra skola och omsorg till våra medborgare. För att lyckas med det måste det skapas resurser att fördela till välfärden. Ser vi till de senaste fyra åren har 59,7 miljoner kronor satsats för att stärka förutsättningarna i främst grundskolan avseende undervisningskvalitet, barn och ungas psykiska hälsa och en likvärdig skola. Theres Sahlström (M) och gruppledarna för de andra partierna i Allians för Skövde skriver i SLA.

Läs mer

Alliansens budget för ett växande Skövde

Idag presenterade Moderaterna och de övriga partierna i den styrande Alliansen sitt förslag till kommunbudget för 2023. Partierna är överens om att Skövde ska fortsätta att utvecklas, stärkas och växa.

Läs mer

Alliansen inför assistenter i omsorgen

Idag presenterade Moderaterna tillsammans med Alliansen satsningar på bland annat omsorgen i Skövde kommun. 25 nya enhetsassistenter ska avlasta sjuk- och undersköterskor och förbättra servicen till och omvårdnaden av vårdtagarna i kommunen.

Läs mer

Budgetsatsning på skolan

Skolan prioriteras i den budget som den styrande Alliansen (M, C, KD och L) kommer att presentera under den kommande veckan. Budgeten utökas för kommande år och redan för 2022 sker avsättningar för att finansiera inköp av läromedel.

Läs mer

Försvarsutskottets ordförande besökte Skövde

- Det är nödvändiga och betydande satsningar som görs på försvaret under de kommande åren. Från Moderaternas sida anser vi att den ekonomiska tillväxten måste fortsätta även efter 2025. Vi anser att det är nödvändigt att gå mot ett försvarsanslag som motsvarar två procent av BNP. Den budget som riksdagen nyligen fattade beslut om går i den riktningen, sa Pål Jonsson (M) vid sitt besök i Skövde.

Läs mer

Alliansen presenterade budget för Skövde

Skövde kan fortsätta med att kombinera satsningar på välfärden med att förbättra en redan stark ekonomi. Det bäddar väldigt gott för att kunna möta framtidens utmaningar. De borgerliga partierna tar ansvar för kommande generationer genom att klara stora investeringar utan att öka låneskulden mer än marginellt, om ens något alls. Idag presenterade M, C, KD och L sitt förslag till budget för Skövde kommun 2022-2024.

Läs mer

Extramedel till Skövdes skolor i Alliansens budget

I den budget som Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna lägger fram för Skövde kommun ligger en särskild satsning på skolan som framförallt ska användas att hantera dessa konsekvenser av pandemin. Sammanlagt föreslås ytterligare 34 miljoner kr att tillföras skolan under de kommande tre åren.

Läs mer