En ny regering. För landsbygdens skull.

Landsbygden behöver bättre villkor och mer frihet. Vill du se reformer som sänker kostnaderna och förbättrar situationen för landsbygden ska du låna din röst till Moderaterna. Rösta fram en ny regering som vet vad den vill och ser till att få saker gjorda. Det skriver Skövdemoderaterna Anders G Johansson, Theres Sahlström och Lennart Bogren i SLA.

Läs mer

Bostadsproduktionen historiskt hög

"Under 2016 var Skövde i förhållande till sin befolkning den nionde mest byggtäta kommunen i Sverige. Vi har inte sett en sådan takt i nybyggnationen i Skövde på över 40 år, vilket beror på ett mycket medvetet arbete från Alliansens sida om att få igång bostadsbyggandet på allvar." Det skriver Bernt Mårtensson i SLA.

Läs mer