Fler poliser och fler kameror i Skövde

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer har genomfört en liten turné i Skaraborg. Torsdagen ägnades åt Skövde där de lokala moderaterna Theres Sahlström och Anders G Johansson tog emot.

Efter en lunch med några av stadens företagare fick Gunnar möta några av eldsjälarna i det framgångsrika, lokala arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet. Varje vecka möts företrädare för kommunen, Polisen, Grannsamverkan, fastighetsägare och andra aktörer för att utveckla en gemensam lägesbild brottsligheten i kommunen. Syftet är att vidta insatser för att förhindra att brott begås eller att ingripa tidigt för att stävja fortsatt kriminalitet. Arbetet vilar främst goda relationer mellan engagerade aktörer och människor och stöds av ett gemensamt system för geografisk lägespresentation och -uppföljning.

– Skövde förefaller ha utvecklat en samverkan och metodik som andra kommuner kan inspireras av och ta efter, menade Gunnar Strömmer.

Partisekreteraren Gunnar Strömmer och kommunalrådskandidaten Theres Sahlström.


Låt kommunen bestämma över kamerorna
På initiativ från Moderaterna och Alliansen beslutade Skövde kommunfullmäktige 2017 att kamerabevaka de mest brottsutsatta områdena i Skövde. Sedan dess har åtskilliga försök gjorts för att få tillstånd att montera kameror på bland annat Hertig Johans torg, St Sigfridsgatan och Resecentrum.  Men kommunen har hittills fått avslag av tillståndsprövande myndigheter. Fem år efter fullmäktiges beslut är ännu inte en kamera monterad, med undantag för de kameror som Polismyndigheten beslutade sig för att uppföra i Södra Ryd i samband med de bilbränder som plågade området hösten 2020. Dessa kameror har dock, ironiskt nog, visat sig vara så framgångsrika att det inte längre finns laglig grund för at ha dem kvar. Området är för tryggt.

– Det är orimligt att staten ålägger kommunerna ett ökat ansvar för det brottsförebyggande arbetet, samtidigt som den vägrar att ge dem några utökade befogenheter och verktyg, menade Anders G Johansson (M), riksdagskandidat och för sex år sedan initiativtagare till förslaget om kamerabevakning.

Gunnar Strömmer höll med:

– Vi moderater vill ändra på lagstiftningen. Kommunerna bör ges förtroende att bestämma vilka allmänna platser som ska kamerabevaka för att öka tryggheten och förebygga brottslighet. Tillståndsplikten för kommuner behöver slopas. De myndigheter, som idag spelar roll som tillståndsgivare, bör framgent istället vara tillståndsgivare och bevaka att inte övervakningen missbrukas.

Moderaterna Anders G Johansson, Theres Sahlström och Gunnar Strömmer samt Linda Zetterberg, säkerhetssamordnare i Skövde kommun och värd för besöket.


Fler poliser till Skövde
Det räcker inte med fler bevakningskameror för att åstadkomma en trygg miljö i ett land där brottsligheten breder ut sig och blir allt grövre. Det behövs också ändringar i lagstiftningen och det behövs framförallt fler poliser. Polistätheten i Sverige är avsevärt lägre än övriga EU-länder. Samtidigt placerar sig Sverige på en vanhedrande förstaplats i statistiken över dödligt våld med skjutvapen.

– En moderatledd regering efter höstens val kommer att göra den största offensiven mot de kriminella gängen som någonsin skett i Sverige, menade Gunnar Strömmer. Moderaternas nya polismål innebär att ca 60 fler poliser (netto) kommer vara verksamma i Skövde år 2028.

Det är en offensiv målsättning. Samtidigt går rekryteringen till Polishögskolan trögt och utbildningsplatser har under flera år stått tomma.

– För att Moderaternas polismål ska var möjligt att uppnå måste vi lyckas att göra polisyrket mer attraktivt. I vårt gemensamma budgetalternativ med SD och KD har vi avsatt 400 miljoner kronor för en att höja polislönerna. Därmed fortsätter vi den särskilda lönesatsning som påbörjades med M-KD-budgeten för 2019, avslutade Gunnar Strömmer.