Katarina Jonsson välkomnar ny ägare till Billingehus

Idag står det klart att hotellet Billingehus får ny ägare. Det är Lotus Hotel Group som tar över hotellanläggningen på berget. Bolaget driver sedan tidigare Arken Hotel och Hôtel Eggers i Göteborg samt Varbergs stadshotell. Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde, välkomnar affären.

– Det här är mycket positivt för Skövde och Billingen. Lotus Hotel Group är en stabil ägare som arbetat mycket framgångsrikt med destinationsutveckling. Det är vad vi behöver för att ytterligare utveckla Billingens friluftsområde som attraktiv helhet.

Det var 2017 som majoriteten i kommunfullmäktige beslutade sig för att gå vidare med Billingeprojektet. Billingen ska utvecklas till ett starkt besöksmål för friluftsliv och upplevelser. Projektet utgick från ett avtal mellan kommunen och Billingehus förre ägare First Hotel. Kommunen förband sig att göra investeringar i friluftsanläggningen, medan hotellet skulle rusta upp sina rum, bygga till flera samt uppföra en kongressanläggning.

Skövde kommun har därefter bland annat byggt ut spåranläggningen på berget, byggt om den gamla Blå hallen till ett Billingecenter med plats för bland annat restaurang, sportbutiker och omklädningsrum. Nyligen spelades den första bandymatchen under det tak som också finansierats inom kommunens projektbudget.

– Enligt avtalet mellan kommunen och hotellet skulle de båda parterna göra åtgärder parallellt. Tyvärr fullföljde inte hotellet sin del. Sedan kom pandemin emellan och hotellet gick i konkurs. Men avtalet gäller ännu. Jag har stort förtroende för den nya ägaren och tillit till att hotellet nu kommer att växla upp till att vara den moderna och välkomnande anläggning som Billingeområdet behöver, säger Katarina Jonsson.

Trots att Billingehus ännu inte har genomgått någon upprustning har Billingeprojektet varit framgångsrikt och lockar Skövdebor och besökare till att bedriva friluftsliv på berget. Vintern 2023 står Skövde värd för SM-veckan, som väntas locka många besökare till staden.

– När vi bestämde oss för att satsa på Billingen var det delvis för att stärka Skövdes attraktion som bostads- och etableringsort. Men också för att ge gynnsamma förutsättningar för tillväxt och nya jobb inom den snabbt växande besöksindustrin. Billingen är ett berg av upplevelser. Det ska vi bygga vidare på. Lotus Hotel Group kommer att vara en mycket välkommen partner i denna spännande och för Skövde viktiga utvecklingsresa, avslutar Katarina Jonsson.