Sverige behöver inte fler och högre skatter

I dag publicerar Skövde Nyheter, Skaraborgs Läns Tidning, Falköpings Tidning och VästgötaBladet riksdagskandidaten Anders G Johanssons artikel om försvaret och skattepolitiken:

”Man kan inte bara leva på utgifter”, ska försvarsminister Peter Hultquist ha sagt när han nyligen lade ut texten om försvarets utveckling och tillväxt. Försvarsministerns syfte tycks ha varit att göra reklam för Socialdemokraternas kommande valmanifest. I detta utlovas nya skattehöjningar av det parti som redan har höjt 46 skatter sedan det hamnade i regeringsställning för snart åtta år sedan. Nu ska en beredskapsskatt införas för att finansiera den nödvändiga ambitionshöjningen för försvaret.

Det är de ”rika” som uppges betala den nya skatten. Vilka det är som Socialdemokretarena definierar som sådana den här gången återstår att se, likaså hur skatten är konstruerad och om den åtföljs av flera. Det är ingen hemlighet att starka krafter inom S vill återinföra fastighetsskatten.

Att upprätthålla en erforderlig förmåga att försvara nationen från angripare är statens mest fundamentala uppgift. Denna uppgift har hanterats minst sagt styvmoderligt och försumligt av olika svenska regeringar sedan många decennier och i synnerhet efter det kalla krigets slut. När nu regeringen ser sig nödgad att faktiskt ta tag i sin mest grundläggande uppgift ser den sig samtidigt om efter ytterligare skattepengar.

Det är ca en miljon människor som betalar statlig inkomstskatt i Sverige. Vägen över brytpunkten har ofta har ofta gått genom utbildning, hårt arbete, företagsamhet och risktagande. Att toppa den redan höga inkomstskatten med en ny värnskatt medför att det blir mindre lönsamt att anstränga sig. En ny skatt riskerar därmed att försämra skattebasen och hämma den ekonomiska utvecklingen i landet.

En ansvarsfull regering börjar inte med att höja skatten för att klara sitt primära åtagande. Den börjar med att prioritera bland sina utgifter. Den slår vanvettiga, politiska lyxprojekt som familjeveckor och höghastighetståg ur hågen. Den ser till att vidta verkningsfulla åtgärder mot bidragsfusket för att stoppa årliga förluster motsvarande 20 miljarder kr. Den drar ned på bidragskostnaderna och gör det lönsamt för människor att gå från bidragsberoende till arbete och självförsörjning.

Det är inte ytterligare skatter som behövs. Det är politiska prioriteringar. Därför behöver Sverige en ny, moderatledd regering.

 

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat,
Skövde

LÄNK:

Sverige behöver inte fler och högre skatter – Skövde Nyheter (m fl) 31 juli 2022