Ökat skydd för ofödda barn

Idag uppmärksammar SLA Anna Bergmans (M) förslag om att ge ofödda barn ett skydd mot sina mammors drogmissbruk. Detta genom att ändra lagen så att det blir möjligt att vid behov tvångsvårda missbrukande, blivande mödrar så att irreparabla fosterskador kan undvikas.

Läs mer

Förslag: Värna det ofödda barnet

Idag finns det inte stöd i lagen för att omhänderta drogmissbrukande, blivande mödrar i syfte att skydda det ofödda barnets liv och hälsa. Moderaterna i Skövde vill ändra på det.

Läs mer