Skolan ska rusta eleverna för framtiden

Vårt viktigaste och främsta uppdrag som politiker är att erbjuda bra skola och omsorg till våra medborgare. För att lyckas med det måste det skapas resurser att fördela till välfärden. Ser vi till de senaste fyra åren har 59,7 miljoner kronor satsats för att stärka förutsättningarna i främst grundskolan avseende undervisningskvalitet, barn och ungas psykiska hälsa och en likvärdig skola. Theres Sahlström (M) och gruppledarna för de andra partierna i Allians för Skövde skriver i SLA.

Läs mer

Alliansen inför assistenter i omsorgen

Idag presenterade Moderaterna tillsammans med Alliansen satsningar på bland annat omsorgen i Skövde kommun. 25 nya enhetsassistenter ska avlasta sjuk- och undersköterskor och förbättra servicen till och omvårdnaden av vårdtagarna i kommunen.

Läs mer

Större möjligheter inom räckhåll

Nu pågår en industriell revolution och Skövde har mycket goda förutsättningar att bli en vinnare. Men då måste vi agera resolut och göra det som krävs. Annars kommer Skövde inte vara en möjlig etableringsort. I lokaltidningarna skriver Katarina Jonsson (M) varför flygplatsområdet föreslås ställas om.

Läs mer