Lämnar man Alliansen ska man också lämna sina uppdrag

Vår gemensamma uppfattning är att man inte kan företräda Alliansen när man företräder ett annat parti. Om man lämnar Alliansen förväntar vi oss också att man lämnar samtliga uppdrag som man fått genom våra nomineringar till dessa poster. Det skriver de fyra borgerliga gruppledarna i Skövde i SLA med anledning av att två moderater blivit politiska vildar, startat eget parti men vägrar att lämna de uppdrag som de fått genom överenskommelser i Alliansen.

Läs mer

Alliansen presenterade budget för Skövde

Skövde kan fortsätta med att kombinera satsningar på välfärden med att förbättra en redan stark ekonomi. Det bäddar väldigt gott för att kunna möta framtidens utmaningar. De borgerliga partierna tar ansvar för kommande generationer genom att klara stora investeringar utan att öka låneskulden mer än marginellt, om ens något alls. Idag presenterade M, C, KD och L sitt förslag till budget för Skövde kommun 2022-2024.

Läs mer

Extramedel till Skövdes skolor i Alliansens budget

I den budget som Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna lägger fram för Skövde kommun ligger en särskild satsning på skolan som framförallt ska användas att hantera dessa konsekvenser av pandemin. Sammanlagt föreslås ytterligare 34 miljoner kr att tillföras skolan under de kommande tre åren.

Läs mer

Tappade uppkopplingen