Skövdes skolor erhåller ytterligare 10 miljoner kronor i Alliansens budget.

Vi har bekymrat följt debatten om skolorna i Skövde under senare tid. Även om vi har högre målsättning för resultaten än vad skolan i nuläget förmår att leva upp till måste vi korrigera den oerhört mörka bild som målas upp av Skövdes skolor.

Vi vänder oss mot att rena felaktigheter sprids som fakta. Det känns orättvist mot alla lärare och skolledare i Skövde som varje dag kämpar på med att lära våra unga vad de behöver för yrkeslivet eller för fortsatta studier. Och de lyckas!

Att kostnaden per elev i Skövdes skolor ligger lägre än riket är korrekt. Det är en styrka att ha kostnadseffektiva verksamheter och inte en svaghet. I denna kostnad räknas många faktorer in, inte minst lokalkostnaden slår igenom i denna beräkning. Det innebär att kommunen som hyresvärd skulle kunna ta ut mer hyra av skolorna och Skövde skulle stiga i rankingen utan att det kommer eleverna till gagn. Kostnaden för skolmat påverkar också rankingen. Våra kockar serverar varje dag fantastiskt bra måltider med ett brett utbud men till en av de lägsta kostnaderna i Sverige per elev. Det är något vi alla i Skövde borde se som positivt.

Påståendet att lärarna i grannkommuner skulle tjäna bättre är däremot direkt felaktigt.  Skövde ligger ungefär i mitten av lönestatistiken för Skaraborg. Lönekartläggningen visar för övrigt att de kommuner som ligger högst i lärarlöner är småkommunerna, som måste ta till högre löner för att locka kvalificerad personal till sig. Något större kommuner som Lidköping, Falköping, Skara och Mariestad ligger exempelvis lägre än Skövde när det gäller lönenivåer inom grundskolan.

När det gäller skolans resultat har Skövde idag en resultatmässigt bra skola. Vi ligger över eller på rikssnittet när det gäller att slutföra sina gymnasiestudier på tre år och andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. Behörigheten hos våra lärare i förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium ligger också över rikssnittet.

Men det räcker inte. Vi siktar högre än så och håller därför på att omvärdera vår skolpolitik inför nästa mandatperiod. Lärarna måste få göra det de själva utbildat sig till, att undervisa, så mycket som möjligt. Eleverna måste ha arbetsro. Och föräldrarna som ger kommunen ansvar för sina barn flera timmar varje dag måste veta att skolmiljön är både trygg och kreativ.

Däremot är det inte vårt mål att skolverksamheten ska vara dyrast per elev, vare sig i Skaraborg eller Sverige. Vi är fokuserade på att med ett systematiskt kvalitetsarbete fortsätta utveckla resultaten i skolan och att vara en attraktiv arbetsgivare. I det arbetet följer vi nogsamt balansen mellan ambition och resurser för att vid behov göra förändringar. Så som vi nu gör inför budget 2019. Utöver full täckning för löner, fler elever och nya skolor prioriterar vi ytterligare 10 miljoner kronor riktade till barn med särskilda behov samt för att stärka en likvärdig skola.

Allians för Skövde

Katarina Jonsson (M)

Ulrika Johansson(C)

Ulla-Britt Hagström (L)

Conny Brännberg (KD)