Skövde fortsätter kampen om de nya jobben

Det kan knappast ha undgått någon att Northvolt och Volvo Cars på fredagen meddelade att den ny, stora batterifabriken kommer att anläggas i Göteborg i anslutning till Volvos produktionsanläggning på Hisingen. Skövdes förhoppning om denna etablering motsvarande 3000 arbetstillfällen grusades därmed. Men Skövdes kommunalråd Katarina Jonsson (M) låter sig inte nedslås.

– Det hade varit enormt betydelsefullt för Skövde att få den här stora etableringen. Men det kommer att komma fler möjligheter och dem kommer vi stå ännu bättre förberedda för att möta. Skövde har ett starkt och attraktivt erbjudande. Det understryks av att vi i den här processen spelade final mot fordonsindustrigiganten Göteborg, säger Katarina Jonsson.

– Varför är det så viktigt att få nya fabriker till Skövde? Det finns ju redan motorfabriker här?

– Det pågår en enorm omställning av industrin i allmänhet och fordonsindustrin i synnerhet, säger Katarina. Det traditionella förbränningsmotorerna kommer att ersättas av elmotorer. Detta kommer att förändra förutsättningarna. Vi är angelägna om att det även i framtiden ska finnas industri och jobb i Skövde och Skaraborg. Ska vi vara med i framtiden måste vi hänga med i den utveckling som nu sker mycket fort. Det var något vi var medvetna om redan innan Volvo-Northvolt-etableringen kom på tal.

Katarina Jonsson är beslutsam när hon talar om nya etableringar, nya jobb och fortsatt tillväxt och utveckling i Skövde. Bakom den ambitionen råder det dessutom bred politisk samsyn. Huvuddelen av partierna i kommunfullmäktige står samlade.

– Det är ännu en av de många styrkor som Skövde kan visa upp. Vi har en tradition av att i stora frågor försöka komma överens över partigränserna och jobba tillsammans med Skövdes bästa för ögonen. Det har vi gjort även denna gång. Bolag som överväger Skövde som etableringsort kan vara trygga med att kommunens ambition är välgrundad, långsiktig och stabil, avslutar Katarina Jonsson.