Rapport från årsmöte 2020

Tisdagen den 18 februari genomfördes partiföreningen i Skövde sitt årsmöte med bra uppslutning och god stämning. Mötet inleddes med ett uppskattat anförande av Johan Forsell, riksdagsledamot och rättspolitisk talesman för Moderaterna. Anförandet avslutades med en stund för frågor från åhörarna.

Efter det inledande anförandet genomfördes sedvanliga årsmötesförhandlingar där Katarina Jonsson höll i ordförandeklubban och Therese Sahlström fungerade som sekreterare.

Årsmötet valde Philip Segell till nygammal ordförande för föreningen och Peter Yström valdes till vice ordförande. Som ny ledamot i styrelsen valdes Per-Mikael Carlemalm. Övriga medlemmar i styrelsen är Anders Karlsson och Ingrid Bäfman samt självskrivna ledamöter Katarina Jonsson (KSO), Therese Sahlström (KF-gruppledare) och Filip Bergqvist (MUF) .

Förutom valärenden och redovisning av verksamhet och ekonomi hanterade årsmötet ett antal inkomna motioner. Partiföreningen kan glädjas över att ha flera glada motionärer som bidrar till ett spänstigt samtal om politikutveckling och debatten kring inkomna motioner genomfördes i god anda med högt till tak i de olika inläggen.

Efter avtackning av avgående ordförande Bernt Mårtensson avslutades samlingen med en kvällsbuffé där många intressanta samtal fortsatte runt borden.