Kommunfullmäktigegruppen

Kommunfullmäktigegruppen utgörs av 13 ledamöter och 6 ersättare som alla är valda av väljarna. Gruppen sammanträder veckan före kommunstyrelsens sammanträden, oftast på torsdagar, för att besluta om hållning i olika frågor samt diskutera andra angelägenheter.

Utöver dessa direktvalda företrädare har Moderaterna ett antal förtroendeuppdrag i kommunens olika nämnder och bolagsstyrelser. En komplett förteckning över dessa återfinns på Skövde kommuns webbplats.

KOMMUNFULLMÄKTIGE - LEDAMÖTER I INVALSORDNING

KOMMUNFULLMÄKTIGE - ERSÄTTARE I INVALSORDNING